Privacyverklaring PCOU Willibrord

Spambescherming

We gebruiken software om onze website te beschermen tegen spam. Deze software analyseert het verkeer van onze website, dat mogelijk persoonsgegevens van gebruikers bevat om het te filteren van berichten die als spam worden herkend.

Google reCAPTCHA (Google LLC)

Google reCAPTCHA is een spambeschermingsdienst die wordt aangeboden door Google LLC. Het gebruik van reCAPTCHA is onderworpen aan het privacybeleid en de algemene voorwaarden van Google.

Verzamelde Persoonsgegevens: cookie- en gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid. Deelnemer aan Privacyschild.