Privacyverklaring

In de privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met je persoonsgegevens in het kader van je sollicitatie, werken bij PCOU Willibrord en werken voor PCOU Willibrord als leverancier. We geven aan welke persoonsgegevens we van je verwerken, de manier waarop we dat doen, de verstrekking van gegevens aan anderen, hoe lang wij deze gegevens bewaren, hoe wij deze gegevens beveiligen en voor welke doeleinden wij deze gegevens gebruiken.

Lees hier het uitgebreide privacyreglement.