Medezeggen-schap

 

 

PCOU Willibrord vindt meedenken, meepraten en meebeslissen van medewerkers en ouders heel waardevol. Elke school heeft een Medezeggenschapsraad (MR). Daarnaast heeft PCOU Willibrord voor zowel het primair als het voortgezet onderwijs een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Als lid van de GMR ben je de oren en ogen van onze scholengroep. Door in te brengen wat er in het klaslokaal en aan de keukentafel leeft, help je ons beleid daarop aan te laten sluiten.

Iets voor jou?

Als je van onderwijs houdt en op hoog niveau op een positief kritische manier je stem wilt laten horen over grote vraagstukken als kansengelijkheid, goede zorg voor leerlingen en ons onderwijsaanbod in de brede zin, dan is het lidmaatschap van de GMR echt iets voor jou. PCOU Willibrord heeft als grote speler in de Utrechtse regio een belangrijke bovenschoolse opdracht te vervullen en de GMR helpt ons daarbij. Met de stem van de ouder en de leerkracht leggen we de verbinding tussen de (onderwijs)- praktijk en het beleid. Samen maken we ons hard voor het creëren van de beste ontwikkelkansen voor onze leerlingen.

Drie redenen om lid te worden van de GMR

  1. Je leert veel. Als GMR-lid doe je nieuwe kennis en vaardigheden op. In gesprek met medewerkers, ouders, het College van Bestuur en de Raad van Toezicht leer je veel over medezeggenschap en het onderwijs in Utrecht en omgeving. Voor de GMR heb je geen aparte opleiding nodig.
  2. Invloed op beleid. Je zit dicht op het vuur. Je denkt en beslist mee over het beleid van onze scholengroep, over ons onderwijs en over alles wat daar binnen onze scholen bij komt kijken.
  3. Jouw ervaring doet ertoe. Als medewerker of ouder weet je wat er leeft. Jouw eigen expertise, de ervaring als ouder of medewerker op school en de kennis van het kind zet je als GMR-lid in voor de kwaliteit van ons onderwijs. Hoe mooi is dat?

De GMR heeft vijf overlegmomenten met het College van Bestuur en twee overlegmomenten met de Raad van Toezicht per jaar. Ook zijn er elk jaar minimaal twee themabijeenkomsten met het bestuur, waarin we op informele wijze van gedachten wisselen over een actueel onderwerp.

Wil je invloed hebben op het beleid van onze scholengroep en samen bouwen aan het beste onderwijs voor onze leerlingen? Meld je dan nu aan via gmr@pcou.nl (primair onderwijs) of gmr@pcouwillibrord.nl (voortgezet onderwijs).

Statuten en reglementen