Koersplan 2021-2025

 

 

Dit koersplan 2021-2025 geeft weer waar we als scholengroep voor staan (hoofdstuk 1), met welke in- en externe ontwikkelingen we te maken hebben (hoofdstuk 2 en 3) en wat de thema’s zijn waaraan we de komende jaren met voorrang zullen werken (hoofdstuk 4).

In de komende jaren krijgt de concretisering van thema’s en ambities zijn beslag: op het niveau van de scholengroep in de jaarlijkse strategiebrieven en in de bestuursovereenkomsten van het bestuur met de interne toezichthouder; op het niveau van de scholen in de school- en/of jaarplannen en in de managementovereenkomsten van iedere schoolleider met het bestuur.

Vastgesteld door het college van bestuur op 31 augustus 2021.

Lees hier het volledige Koersplan 2021-2025.