Ouders en leerlingen 

Leerling als spil

We stoppen niet bij goed onderwijs. Ons streven is beter onderwijs. Onderwijs waarin de leerling de spil vormt en optimaal de kans krijgt zijn/haar talenten te ontplooien. Maar ook onderwijs dat aansluit bij de maatschappij.

Onze taak is om leerlingen zonder onnodige vertraging aan een diploma te helpen op het niveau dat past bij hun talenten. Vanuit een christelijke achtergrond helpen wij onze leerlingen op te groeien tot verdraagzame, zelfstandig denkende burgers die zich verantwoordelijk voelen voor hun naasten en niemand uitsluiten op grond van ras, kleur, godsdienst, afkomst of seksuele geaardheid.

Betrokken ouders

Een van de speerpunten in de meerjarenplannen van PCOU Willibrord is dat onze scholen actief beleid voeren om de betrokkenheid van de ouders te bevorderen. Ouders en school kunnen elkaar aanvullen en versterken. Als ouders betrokken zijn, leren hun kinderen beter en worden problemen sneller gesignaleerd.

Professionals in leren

Geen lerende leerling zonder lerende docent. Geen lerende docent zonder lerende organisatie. De PCOU Willibrord Academie brengt het onderwijs steeds een stap verder. Ons eigen onderwijs én het onderwijs aan onze leerlingen.

Gezonde financiële basis

Goed onderwijs vergt een solide financiële basis. PCOU Willibrord voldoet aan de landelijke financiële normen voor onderwijsorganisaties en zijn financieel voorbereid op de toekomst. Hierdoor kunnen de scholen hun aandacht vooral richten op onderwijsontwikkeling in het belang van onze leerlingen.

Meer informatie