Jaarverslag

In het jaarverslag van PCOU Willibrord informeren wij over het gevoerde beleid, de resultaten daarvan en de algehele gang van zaken binnen onze scholengroep. Het verslag bestaat uit twee delen, omdat wij officieel uit twee stichtingen bestaan: Stichting PCOU voor basisonderwijs en Willibrord Stichting voor voortgezet onderwijs.