Bestuur / raad van toezicht

College van bestuur

Het college van bestuur van PCOU Willibrord geeft leiding aan de schoolleiders en managers van de adviserende en ondersteunende teams van Service & Advies. De voorzitter van het bestuur is mw. drs. F.M. (Fawzia) Nasrullah (voorzitter).

PCOU Willibrord

Raad van toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid en handelen van het college van bestuur en fungeert als adviseur en klankbord van het bestuur.

  • Mw. dr. J.J. (Joyce) Sylvester (voorzitter)
  • Dhr. drs. E.J. (Ernst) Vissers Msc
  • Mw. ir. E. (Erica) Schaper MBA
  • Dhr. mr. drs. K.A.M. (Stan) Topouzis
  • Dhr. dr. S. (Sennay) Ghebreab
  • Dhr. mr. G.J.A.M. (Gert-Jan) van der Vossen RC
PCOU Willibrord

Raad van toezicht (van links naar rechts): Stan Topouzis, Joyce Sylvester, Erica Schaper, Ernst Vissers, Sennay Ghebreab en Gert-Jan van der Vossen