PCOU Willibrord

PCOU Willibrord biedt op 30 basisscholen voor (gespecialiseerd) basisonderwijs en 13 scholen voor (gespecialiseerd) voortgezet onderwijs, allemaal met een uniek eigen onderwijsprofiel, plek aan leerlingen om te leren, groeien en ontwikkelen. 

Ieder kind is welkom

Op onze scholen voor basis- en speciaal (voortgezet) onderwijs en scholen voor voortgezet onderwijs, werken we elke dag aan de beste ontwikkelkansen voor onze leerlingen. Er is plek voor alle kinderen en jongeren, ongeacht geloof. Vanuit onze christelijke basis omarmen we diversiteit en dat zie je terug: elke school heeft een eigen uniek profiel en onderwijsaanbod. En we bieden alle vormen van onderwijs: praktijkonderwijs, vmbo, mavo, havo, vwo en gymnasium. Zo zorgen we voor een passende plek voor ieder kind.

Binnen onze scholen staat de ontwikkeling van het talent van iedere leerling centraal. We laten hen ontdekken waar ze trots op kunnen zijn, zodat ze nu én later een betekenisvolle bijdrage leveren aan de samenleving. Als scholengroep werken we aan een vreedzaam pedagogisch klimaat waar iedereen elkaar met respect behandelt en zich veilig voelt. Binnen die omgeving leren kinderen en jongeren hoe ze de wereld tegemoet kunnen treden; sociaal, zelfbewust en nieuwsgierig naar zichzelf en de ander.

Doen waar we goed in zijn  

PCOU Willibrord zorgt voor een stevig fundament, zodat onze scholen kunnen doen waar ze goed in zijn. Onderwijsontwikkeling en -innovatie pakken we samen op, zodat elke school hiervan profiteert. Via onze Academie werken medewerkers gezamenlijk aan hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. En dat komt allemaal ten goede aan ons onderwijs.

Maatschappelijke rol

Binnen de regio denkt PCOU Willibrord actief mee over maatschappelijke vragen die het onderwijs raken, zoals gelijke kansen voor elk kind, burgerschap, en de dynamiek van een grote stad. Daarbij werken we intensief samen met kinderopvang, middelbaar - en hoger beroepsonderwijs, maatschappelijke organisaties en overheden.

"Voor iedere leerling de beste ontwikkelkansen"

“PCOU Willibrord bestaat uit twee stichtingen: Stichting PCOU (basisonderwijs) en Willibrord Stichting (voortgezet onderwijs). Er is één raad van toezicht en één college van bestuur. Tezamen PCOU Willibrord, zoals wij ons als scholengroep naar buiten presenteren.

Er zijn 30 scholen voor basisonderwijs en speciaal onderwijs (sbo, so en vso) in Utrecht. De scholen variëren in omvang van 80 tot 725 leerlingen. De scholen hebben samen ruim 8.000 kinderen en ongeveer 1.000 medewerkers.

De 13 middelbare scholen voor voortgezet onderwijs bevinden zich in Utrecht, Maarssen, Breukelen, Nieuwegein, IJsselstein en Vianen. Deze scholen omvatten alle vormen van voortgezet onderwijs; van praktijkonderwijs tot en met gymnasium. Er zijn categorale scholen (met één onderwijsvorm) en scholen met twee of meer onderwijsvormen. De scholen tellen samen ruim 11.000 leerlingen en er werken ruim 1200 medewerkers (1.000 fte). ”