Missie & visie

Missie

Voor iedere leerling de beste ontwikkelkansen.

Visie

Het onderwijs in de scholen is gericht op de ontwikkeling van het talent van ieder kind en iedere leerling. De scholen ondersteunen kinderen en leerlingen bij het ontdekken waar ze trots op kunnen zijn. Kinderen en leerlingen leren sociaal vaardig en zelfbewust te zijn in de samenwerking met anderen en zijn nieuwsgierig naar hun eigen mogelijkheden en die van de ander. Het doel is dat zij met vertrouwen hun toekomst tegemoet gaan en een betekenisvolle bijdrage kunnen leveren aan de samenleving.

We geloven dat iedereen zich kan ontwikkelen door een leven lang te leren, leerlingen én medewerkers. PCOU Willibrord is een lerende organisatie, gericht op ontwikkeling van leerlingen en van medewerkers.

We vinden het belangrijk dat leerlingen en medewerkers met plezier naar school gaan en zich veilig en gerespecteerd voelen. We werken aan een vreedzaam pedagogisch klimaat waarin respectvol met elkaar wordt omgaan.

We zoeken de verbinding met de ouders van onze leerlingen en met externe partners met wie we onze ambities kunnen realiseren.

Kernwaarden

  • Durf - We hebben lef en zijn ambitieus. We durven te kiezen en investeren in onze scholen en in het onderwijs. Daarbij is de kernvraag: hoe komt het ten goede aan onze leerlingen?
  • Verbinding - We hebben elkaar nodig, we staan in verbinding met elkaar en met onze omgeving. Samen krijgen we meer voor elkaar. We waarderen elkaar, juist ook waar we verschillen en anders denken.
  • Ontwikkelingsgericht - Goed onderwijs in een snel veranderende samenleving en in een grootstedelijk gebied vraagt om voortdurende ontwikkeling van leerlingen en medewerkers, van onderwijs en organisatie.
  • Verantwoordelijk - We voelen ons medeverantwoordelijk voor de toekomst van onze leerlingen en van de wereld om ons heen.

Identiteit

Levensbeschouwelijk, christelijk onderwijs vormt de oorsprong van PCOU Willibrord. Dat uitgangspunt vatten we breed op, want de leerlingen op onze scholen hebben een heel diverse achtergrond en wij zijn er voor alle leerlingen.

Als scholengroep willen wij bijdragen aan een inclusieve samenleving, een samenleving die plaats biedt aan iedereen en waarin iedereen ertoe doet en meedoet. Iedere school geeft actief invulling aan de identiteit, op een manier die past bij de eigen situatie.

Identiteit gaat over belangrijke levensvragen als: wie ben ik, waar kom ik vandaan, wat is de zin van het leven, vragen over pech en geluk, is er tussen meer hemel en aarde… Vragen die vaak zichtbaar en tastbaar worden in woord en beeld, kunst en cultuur, waarden en normen. Identiteit zie je terug in verhalen. Van vroeger en nu. Dichtbij en veraf. En in persoonlijke levensverhalen. In al die verhalen komen we twijfel, verwondering, geloof, hoop en idealisme tegen. Die verhalen verbinden en roepen weer nieuwe vragen op. Zo blijven we in beweging. Met aandacht voor feesten, verhalen en rituelen versterken we onze identiteit.

Identiteit betekent ook: Hoe sta jij in onze wereld? Kun jij een verschil maken? Want wij vinden gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de wereld van fundamenteel belang. Daarom dagen we kinderen uit om hun talenten te ontdekken en hiervoor in te zetten.