Disclaimer

Bureau Christelijk Onderwijs Utrecht (Kamer van Koophandel: 41179972 PCOU en 30177360 Willibrord), hierna te noemen BCOU, verleent u namens Stichting PCOU en de Willibrord Stichting hierbij toegang tot pcouwillibrord.nl ("de Website") en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

BCOU behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

BCOU spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van BCOU.

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan BCOU nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij BCOU.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van BCOU, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.