Vacatures

Vacature
Leerkracht  ZML (WFT 0.6 -1.0)
Medewerker facilitair/ Gastvrouw/heer (0,5 fte)
Groepsleerkracht groep 4 (0,6 – 0,8 fte)
Vakleerkracht Gym (0,4 fte)
Intern begeleider (0,4-0,6 fte)
Docent Levenbeschouwing 1e /2e graads (0,6 fte)
Administratief medewerker (0,6 FTE)
Docent Nederlands 2e graads (0,8 fte)
Onderwijsassistent (fulltime/parttime) 
Groepsleerkracht voor groep 1 /2 (0,5750- 0,9250 fte)
Enthousiaste leerkracht (fte en bouw bespreekbaar)
Leerkracht in de onderbouw (fte bespreekbaar)
Medewerker Financiële Administratie (tijdelijke vervanging) (0,4 fte)
Docent Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen (0,6 fte)
Docent Frans 2e graads (0,3-0,5 fte)
Docent Wiskunde 1e graads (0,6-0,7 fte)
Functioneel Applicatiebeheerder onderwijs (0,4- 0,6 fte)
Docent CKV en Beeldende Vorming - 1e graads  (0,8- 0,88 fte)
Afdelingsleider (0,8-1,0 fte)
Docent Frans (0,3 FTE; 6-8 lessen)
Docent aardrijkskunde (1,0 FTE)
Inspirerende teamleider vwo onderbouw (vervanging)
Docent scheikunde en nask (0,6 fte)
Docent Geschiedenis (0,6-0,8 fte)
Leerkracht kleuters (0,6 fte)
Medewerker schoolloopbanen/passend onderwijs (0.8 fte)
Stamgroepleider Bovenbouw (0,4-0,6 fte)
Docent Bedrijfseconomie (0,72 fte)
Docent Drama 2e graads (0,3 fte)
Docent Biologie (1,2 fte)
Leerkracht voor groep 8 (donderdag)
Docent LO (lichamelijke opvoeding) 0,8 fte
Docent Wiskunde (0,8 fte)
Controller en MT-lid verantwoordelijk voor bedrijfsvoering (0.8- 1 fte)
Leerkracht groep 8 (0,6 fte)
Leerkracht onderbouw
Intern begeleider (0,6 fte)
Docent O&O/natuurkunde - 1e/2e graads (0,6 fte)
Docent Duits 2e graads (0,4 fte) 
Leerkracht bewegingsonderwijs (0,4 fte)
Leerkracht HB+ SBO 0,6 FTE
Leerkracht voor het meer- en hoogbegaafdenonderwijs
Docent Levensbeschouwing 2e graads (0,2-0,5 fte) 
Onderwijsassistent (0,6-1,0 fte)
Docent aardrijkskunde (0,4 fte)
Docent wiskunde (circa 0,5 fte)
Docent Nederlands (1,0 fte)
Leerkracht speciaal voortgezet onderwijs (0,6-0,8 fte)
Leerkracht groep 6 (1,0 fte)
Klassenleerkracht klas 7 (+/- 0,7 fte)
Docent Nederlands 2e graads (0,3-0,4 fte)
Leerkracht onderbouw (fte bespreekbaar)
Docent Economie of Dienstverlening & Producten (0,6fte)
Docent Frans 2e graads (12 lesuren)
Leraar Nederlands (0,8 fte)
De Schakel zoekt een leerkracht voor groep 7 (0,6 fte)
PCOU Willibrord zoekt gepensioneerde leerkracht voor de flexpool
Leerkracht groep 1/2 (0,4 fte)