Onderwijs-kwaliteit

PCOU Willibrord heeft vanzelfsprekend de kwaliteit van het onderwijs op de scholen hoog in het vaandel staan. De kerntaak van het team Onderwijs, Kwaliteit & Innovatie (OK&I) is het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs van de scholengroep.

Zij doet dit door het bestuur te ondersteunen bij het monitoren van de kwaliteit van het onderwijs en de scholen te ondersteunen bij het verbeteren van die kwaliteit. Verdere professionalisering en ontwikkeling van de medewerkers op onze scholen wordt georganiseerd vanuit de PCOU Willibrord Academie .

Speerpunten onderwijskwaliteit

  • Het zorg dragen voor een samenhangend systeem van kwaliteitszorg
  • Het zorg dragen voor een samenhangende professionalisering via de PCOU Willibrord Academie

De uitwerking van deze speerpunten resulteren in de wenselijke kwaliteitscultuur binnen PCOU Willibrord.

“Als er op de ene school iets moois gebeurt waar een andere school ook iets aan heeft, dan brengen we die scholen met elkaar in contact. ”

Het speciaal onderwijs en praktijkonderwijs

Binnen de scholengroep werken de vijf scholen voor speciaal (voortgezet) onderwijs, speciaal basisonderwijs en het praktijkonderwijs samen om effectief en slagvaardig het onderwijs van de speciale scholen te verbeteren. In het schooljaar 2017 en 2018 is op deze scholen het kwaliteitsmanagementsysteem speciaal geïmplementeerd.

Data-analyse

Een van de trajecten van het team Onderwijs, Kwaliteit & Innovatie van het voortgezet onderwijs is het 'traject Datacoaches'. Op elke school zijn twee datacoaches opgeleid om te kunnen werken met systemen die de onderwijskwaliteit meten. Op deze manier worden de data op schoolniveau geduid en werken datacoaches gerichte vragen van docenten uit om de onderwijskwaliteit van binnenuit te verbeteren.

“Als je bij een toets alleen kunt zeggen: het is beter of minder dan vorig jaar, dan heb je daar eigenlijk niet zo veel aan. De essentie van data-analyse is: kun je duiden waarom deze cijfers zijn zoals ze zijn? Als je de oorzaak weet, kun je gericht actie ondernemen. En zo wordt de leraar weer eigenaar van zijn eigen onderwijs. ”