Utrechtse primeur: eerste Bibliotheek op school in het voortgezet onderwijs

27-06-2024
De eerste Bibliotheek op school (dBos) in het voortgezet onderwijs is op 26 juni op het Globe College geopend.

Het Globe College heeft de primeur. Op woensdag 26 juni werd daar 'de eerste Bibliotheek op school (dBos)' in het voortgezet onderwijs geopend. Ook is de eerste gratis bibliotheekpas voor onderwijsprofessionals uitgereikt. De opening werd verzorgd door leerling Nohaila en wethouder Eerenberg. Met de Bibliotheek op school werken gemeente, Bibliotheek Utrecht en Globe College samen om leesvaardigheid én leesplezier bij leerlingen te stimuleren.  

De Bibliotheek op school biedt een op maat samengestelde collectie aan boeken, specifiek afgestemd op leerlingen én docenten van het Globe College. Er is rekening gehouden met verschillende factoren zoals motivatie, niveau en belangstelling van leerlingen. Een lees-mediaconsulent van Bibliotheek Utrecht ondersteunt het team op school en geeft advies aan docenten om de leesvaardigheid tijdens lessen te bevorderen. 
Basisvaardigheden op het gebied van taal, digitale geletterdheid en burgerschap zijn hard nodig om mee te kunnen doen in de maatschappij. Maar uit verschillende onderzoeken blijkt dat deze basisvaardigheden in Nederland sterk onder druk staan. Op het gebied van leesvaardigheid scoren Nederlandse 15-jarigen flink onder het EU-gemiddelde (PISA-onderzoek). Bovendien hebben Nederlandse leerlingen minder plezier in lezen dan kinderen in andere landen.

Wethouder Eelco Eerenberg (onderwijs): “Het wordt hoog tijd dat we hier met z’n allen flink de schouders onder zetten. Daarom stimuleren we in Utrecht scholen om kinderen meer te laten lezen, meer leesplezier te krijgen en te werken aan digitale geletterdheid. We lopen in Utrecht al voorop met bijna 50 dBos voor basisonderwijs en ik ben erg blij dat we nu ook in het voortgezet onderwijs deze stap kunnen zetten. Want leesplezier begint bij de juiste boeken binnen handbereik. Een gratis bibliotheekpas voor docenten is, naast een verdiend cadeau, ook weer een stap naar het overdragen van leesplezier aan leerlingen. En dat blijft onverminderd belangrijk.”

Deirdre Carasso, directeur Bibliotheek Utrecht: “We zijn heel trots en blij dat het Globe College als eerste middelbare school in Utrecht een Bibliotheek op school opent. Goed kunnen lezen is je sleutel tot de wereld. En dat kan je oefenen bij alle vakken, niet alleen bij Nederlands, óók bij wiskunde, mobiliteit en transport of bouwen, wonen en interieur. De Bibliotheek Utrecht is enthousiast haar expertise te kunnen delen met de leerlingen en docenten zodat alle leerlingen taal- en leesvaardiger worden.”

Boeken op thema
Het Globe College heeft de boekencollectie zorgvuldig samengesteld. Hierbij hebben zowel leerlingen als docenten meegeholpen. De boeken staan in de kasten op thema's zoals 'De wereld om mij heen', 'De wereld in mijn hoofd' en 'De digitale wereld'. Deze thema's zijn samen met de leerlingen bedacht. Zo sluit de bibliotheek aan op de behoeften van de leerlingen. Daarnaast zorgt het Globe College ervoor dat de boeken echt gebruikt worden in de lessen. Ze nemen het lezen op in hun leerplan en toetsprogramma. Hierdoor komt lezen in alle vakken terug. Frank Corneth, directeur Globe College: “Lezen opent deuren naar nieuwe taal, ideeën, werelden en perspectieven, waardoor kinderen de essentiële vaardigheden ontwikkelen die nodig zijn voor volwassen relaties en samenwerkingen.’’

Onderdeel van Utrechtse Onderwijs Agenda
De Bibliotheek op school is onderdeel van de Utrechtse Onderwijs Agenda (UOA) en is een bewezen effectieve methode die bijdraagt aan het leesplezier, de leesvaardigheid en digitale geletterdheid. Leerlingen op scholen die deze aanpak volgen, lezen meer, hebben een grotere woordenschat en een beter tekstbegrip. Projecten die leesplezier bevorderen worden gestimuleerd en gefaciliteerd, zoals de inzet van graphic novels op scholen, schrijversbezoeken en interactief voorlezen. Daarbij zijn onderwijsprofessionals van onschatbare waarde als het gaat om het overbrengen van leesplezier. Goed voorbeeld doet goed volgen, daarom krijgen Utrechtse onderwijsprofessionals in de voorschoolse educatie, het primair en voortgezet onderwijs in Utrecht ook een gratis abonnement voor de bibliotheek.

Kijk voor meer informatie over het professional abonnement en het inschrijfformulier op de website van de bibliotheek

Foto: Docent Caroline Wisse, wethouder Eelco Eerenberg en docent Nick Neijssen met de eerste gratis bibliotheekpas voor onderwijsprofessionals.