Alle leerlingen digitale experts

18-10-2023
Alle leerlingen van onze scholengroep tot digitale experts maken, dat is de missie van specialisten digitale geletterdheid Louise Doornenbal...

Alle leerlingen van onze scholengroep tot digitale experts maken, dat is de missie van specialisten digitale geletterdheid Louise Doornenbal en Miranda Wedekind. In 2020 startten zij vanuit de Onderwijsimpulsregeling met het inrichten van de digitale leeromgeving op Wikiwijs: Link030. Dit platform staat boordevol inspiratie en lesmateriaal. Ook maken zij leskisten voor zowel PO, GO als VO, die via het platform te reserveren zijn. Met het binnenslepen van een tweede subsidie zijn zij onlangs gestart met het opleiden van leerlingen van zeven scholen tot digitale experts.

“Met de subsidieregeling Onderwijsimpuls van de gemeente Utrecht willen we onderzoeken hoe we leerlingen kunnen opleiden om als expert binnen de school op te treden. We zijn ervan overtuigd dat veel leerlingen dit kunnen en willen. Tot januari treffen we samen met de kartrekkers van de zeven PCOU Willibrord-scholen voorbereidingen voor een pilot. Uiteindelijk is ons doel dat alle leerlingen digitale experts zijn”, vertelt Miranda Wedekind, adviseur onderwijs, kwaliteit & innovatie. “Elke school heeft andere behoeftes op het gebied van digitale geletterdheid”, vult Louise Doornenbal, docent op Stip VSO, aan. “Van praktische vaardigheden als ‘hoe kan ik mijn wachtwoord opnieuw instellen’, tot het leren programmeren en het vergaren van mediawijsheid. Zo krijgen we straks experts op allerlei gebieden, die ook weer van elkaar kunnen leren."