Docent O&O/natuurkunde - 1e/2e graads (0,6 fte)

School
Niftarlake College
Dienstverband
0,6 fte

Vacature docent O&O/natuurkunde - 1e/2e graads (0,6 fte)

Met ingang van z.sm. doch uiterlijk 1 november

Omschrijving

We zijn op zoek naar een docent voor het Technasium-vak O&O Onderzoek en Ontwerpen (O&O) én natuurkunde. Het gaat om 8 – 10 lesuren O&O en ca. 6 lesuren natuurkunde. De kandidaat is bij voorkeur in het bezit van een 1egraads bevoegdheid natuurkunde of in een ander bètavak of is bezig met zijn/haar opleiding. Verder verwachten we dat je bereid bent het O&O certificaat te behalen. Dit is uiteraard de omschrijving van de ideale kandidaat. Ook leraren met een 2egraads bevoegdheid, of zij-instromers zijn van harte uitgenodigd om te solliciteren.

Een O&O docent is in staat om leerlingen te begeleiden bij het uitvoeren
van opdrachten in teamverband die een hoge mate van zelfstandigheid en
creatief oplossend vermogen van de leerling vragen. Het is mogelijk om alleen op de uren natuurkunde of o&o te solliciteren. Technasium op het Niftarlake
Op het Niftarlake kunnen leerlingen in het tweede leerjaar kiezen voor het Technasium. In leerjaar 1 maken alle leerlingen al kennis met het vak. Bij O&O draait het om uitdenken en uitvoeren van projecten van externe opdrachtgevers uit het bedrijfsleven. Leerlingen die vaak de ‘waarom-vraag’ stellen, interesse tonen in bètatechnisch onderwijs en in teamverband willen werken zullen zich bij dit vak thuis voelen. Voorbeelden van opdrachten zijn: ‘het ontwerpen van een natuurinclusief speelplein’ of ‘onderzoek naar de voedingswaarde van vleesvervangers’.

Technasiumruimte op het Niftarlake

Op het Niftarlake vinden de lessen O&O plaats in de HUB, een lokaal dat
speciaal is ingericht voor dit vak. Deze ruimte is uitermate geschikt voor
groepswerk, prototyping en presentaties.

Werken bij het Niftarlake College

Wil je werken bij het Niftarlake College?

Dan kom je terecht op een school die in beweging is. Onze school met ongeveer 1690 leerlingen biedt klassikaal onderwijs, maar we hebben daarnaast verschillende vormen van vernieuwend onderwijs. De ‘creative hub’ is een prachtige, creatieve werkplaats voor het vak Onderzoeken en Ontwerpen (in het kader van ons Technasium). In de mavo krijgen onze leerlingen te maken met het Bèta Challenge programma. Daarnaast bieden we in leerjaar 1 en 2 in de mavo/havo brugklas extra vakken aan zoals sport, kunst, ondernemen en andere meer projectmatige onderwijsvormen. Alle leerlingen van het Niftarlake
werken met een device (iPad) o.a. ter ondersteuning van differentiatie in de lessen.

Aan het Niftarlake College zijn ongeveer 170 medewerkers verbonden. Het
onderwijzend personeel bestaat uit circa 140 docenten, het ondersteunend
personeel uit circa 24 personen en het management telt 6 personen. We
zijn een aspirant opleidingsschool waardoor er een hechte samenwerking
is met de Hogeschool van Utrecht en de Universiteit Utrecht. Gemiddeld
zijn er daarom 30 studenten aan onze school verbonden. Dit zorgt voor
een bruisende sfeer.

Het Niftarlake College is een school met een hecht team medewerkers en
een collegiale werksfeer. We investeren in scholing van medewerkers gericht op algemene en persoonlijke doelen. Voor medewerkers die starten op het Niftarlake College staat er een team opleiders in school klaar en is er vakgerichte begeleiding vanuit de sectie, die ervoor zorgen dat de start en inductie op het Niftarlake College zo soepel mogelijk verloopt. Er is nauw contact met je teamleden en leidinggevende. Er zijn naast reguliere vaklessen veel andere taken en verantwoordelijkheden voor docenten. Het Niftarlake College werkt met een vrij taakbeleid waarbij in overleg afgesproken wordt welke taken uitgevoerd worden. Je krijgt in een onderwijsteam veel zeggenschap over de invulling van het onderwijs in de desbetreffende afdeling.

Kernwaarden

Verbindend – Ondernemend – Verantwoordelijk – Positief

‘Laten zien wie je bent’ komt voor een Niftarlaker, als leerling en medewerker, tot uiting in onze kernwaarden verbindend, ondernemend, verantwoordelijk en positief zijn. Als leerling en medewerker sta je in verbinding met elkaar: we doen het samen. Bovendien hebben we de blik naar buiten: we voelen ons verbonden met de wereld en we nemen samen verantwoordelijkheid voor die wereld.

Een Niftarlaker is ondernemend:

leerlingen en medewerkers nemen graag initiatief en krijgen hier ook ruimte
voor. Ondernemend zijn wordt gewaardeerd en aangemoedigd. Met het nemen van initiatief toont een Niftarlaker ook verantwoordelijkheid, niet alleen voor de taak, maar ook voor zichzelf en voor de omgeving. Niftarlakers zijn daadkrachtig en ieder is aanspreekbaar op zijn werk. We werken daarbij vanuit een positieve grondhouding en daarbij geven we ook grenzen aan.

Missie

“Het Niftarlake College bereidt leerlingen optimaal voor zodat zij hun eigen
weg vinden in de continu veranderende samenleving van vandaag en morgen.”
Een Niftarlaker verlaat de school met een rugzak vol met competenties die horen bij het gevolgde onderwijsniveau, en hij heeft zich verder ontwikkeld tot een verbindend, ondernemend, verantwoordelijk en positief mens. 

Schooldoelen

In het schoolplan van het Niftarlake College hebben wij ons ten doel gesteld om te laten zien wie wij willen zijn: een school, die leerlingen optimaal voorbereidt, zodat zij hun eigen weg vinden in de continu veranderende samenleving van vandaag en morgen.

De schooldoelen zijn o.a.:

  • Talentontwikkeling faciliteren van leerlingen, initiatieven ondersteunen en oog hebben voor hun behoeftes.
  • Zorgdragen voor een goed pedagogisch klimaat.
  • De leerling en zijn/haar leerproces zijn in beeld.

Procedure

Uw sollicitatie kunt u, vóór maandag 29 augustus, richten aan de rector, de
heer E. Visser MEM, via sollicitatie@niftarlake.nl. Neem voor meer informatie over de functie contact op met Jolanda Lutz, personeelsfunctionaris, via 085-7608160 of j.lutz@niftarlake.nl. 

De sluitingstermijn voor de vacature is zondag 28 augustus a.s.

Contactgegevens Niftarlake College

Pauwenkamp 151
3607 GK Maarssen

085-7608300
post@niftarlake.nl
http://www.niftarlake.nl

Download

Bijlage
vacature-docent-oo-na-2022-2023.pdf
Download bijlage