Orthopedagoog (0,8 fte)

Dienstverband
0,8 fte

OPDC Utrecht (orthopedagogisch en didactisch centrum) is bedoeld voor alle leerlingen uit de regio Utrecht die de aansluiting met het reguliere voortgezet onderwijs (VO) of middelbaar beroepsonderwijs (mbo) dreigen te verliezen of al verloren hebben. Op OPDC Utrecht gaan leerlingen samen met deskundige begeleiders en docenten aan de slag om de schoolloopbaan in te vullen of weer op de rails te krijgen. Wij bieden een passende leeromgeving met maatwerk. Elke leerling krijgt een persoonlijk, didactisch programma, passend bij zijn of haar talenten, behoeften en mogelijkheden en ondersteuning op maat. We begeleiden iedere leerling naar een school, een diploma of werk. OPDC Utrecht is onderdeel van Sterk VO, het samenwerkingsverband VO gemeente Utrecht en Stichtse Vecht.

Voor het OPDC Utrecht zijn we per 1 januari op zoek naar een:

Orthopedagoog (0,8 fte)

De orthopedagoog neemt deel aan multidisciplinaire teamvergaderingen waar de voortgang van leerlingen, methodes en het ontwikkelperspectiefplan (OPP) worden besproken. Daarnaast levert de
orthopedagoog een bijdrage aan de beleidsontwikkeling van de discipline met het accent gericht op gebied van onderwijs/leerproblemen.
Binnen de organisatie heeft de orthopedagoog een spilfunctie in het onderhouden van contacten met verschillende interne en externe ondersteuners/hulpverleners en het samenwerkingsverband betreffende
de leerling zorg. Bemiddeling in en toewerken naar oplossingen behoort nadrukkelijk tot zijn/haar taken, hierbij is het doen van onderzoek één van de middelen.

Wij zoeken een collega die: 

✓ een academisch werk- en denkniveau heeft
✓ aantoonbare kennis heeft van het onderwijsproces
✓ aantoonbare ervaring heeft met de jeugdhulp
✓ expertise heeft ten aanzien van leerproblemen en handelingsgericht werken, orthodidactische problemen, (psycho)sociale en emotionele
problemen, ontwikkelings- en persoonlijkheidsstoornissen.
✓ een uitgebreid en relevant netwerk heeft voor de ondersteuning in en om de school
✓ communicatief vaardig is, zowel mondeling als schriftelijk
✓ coachende vaardigheden heeft

Wij zoeken een collega met de volgende competenties:

✓ planmatig en zorgvuldig
✓ autonoom, maar blijft goed in verbinding met zijn/haar omgeving
✓ creatief en oplossingsgericht
✓ inspirerend, innovatief en daadkrachtig
✓ flexibel en kan mee gaan in de veranderingen binnen onze organisatie
✓ stressbestendig

Wij bieden:

✓ een ambitieuze en lerende organisatie, waar opbrengstgericht gewerkt wordt;
✓ een jaarcontract en daarna, bij goed functioneren, een vaste benoeming. Afhankelijk van de huidige aanstelling is detachering mogelijk;
✓ salaris op basis van schaal 11 van de CAO VO, een en ander afhankelijk van kennis en ervaring.

Interesse?

Neem voor meer informatie contact op met Astrid Lotte, directeur OPDC (06-24926356) of a.lotte@opdc-utrecht.nl. Uw motivatiebrief en CV kunt u tot en met 1 december 2022 per e-mail sturen naar
a.lotte@opdc-utrecht.nl

Download

Bijlage
221102-vacature-orthopedagoog-opdc_.pdf
Download bijlage