Onderwijsondersteuner (0,6 fte)

School
St. Bonifatiuscollege
Dienstverband
0,6 fte

Het St. Bonifatiuscollege is een katholieke scholengemeenschap voor havo, atheneum en gymnasium. Onze school geeft vorm aan een brede ontwikkeling van leerlingen vanuit drie pijlers kwaliteit, verbondenheid en diversiteit. De sfeer op het Boni is te omschrijven als open, met ruimte voor ieders eigenheid en betrokkenheid op elkaar en op de schoolgemeenschap als geheel. Onze school biedt sterk inhoudelijk onderwijs waarin de vaksecties werken aan ontwikkeling van het vakonderwijs. De medewerkers zijn gericht op vernieuwing van het onderwijs met ruimte voor maatwerk en keuzevrijheid van leerlingen. Het ontwerp van het nieuwe gebouw is erop gericht ruimte te bieden aan deze onderwijsontwikkeling.

Het St. Bonifatiuscollege (havo/vwo) te Utrecht is met ingang van 1 augustus 2022 op zoek naar een enthousiaste:

Onderwijsondersteuner B (0,6 fte)

Taken, werkzaamheden en verantwoordelijkheden zoals beschreven in de uitgebreide taakomschrijving op onze website, zijn een aanvulling op de functie Onderwijsondersteuner B, zoals in het functieboek van PCOU Willibrord is beschreven.

Het schooljaar 2021/2022 wordt benut om deze aanvullende taakomschrijving te beoordelen en indien nodig te herzien, gericht op de nieuwe werksituatie met het flexrooster.

De uitgebreide taakomschrijving vindt u op www.boni.nl/vacature.
 
Naast de ondersteuning van de leraar, ondersteunt de medewerker tevens de afdelingsleider. De werkzaamheden worden afgestemd met de afdelingsleider, de coördinator onderwijsassistenten en leraar.

Sollicitatieprocedure:

Kandidaten worden van harte uitgenodigd hun belangstelling voor 15 juni a.s. kenbaar te maken door een motivatiebrief met curriculum vitae te sturen naar vacature@boni.nl.

U kunt uw brief richten aan de heer P. (Paul) te Molder.

Contactgegevens St. Bonifatiuscollege

Burg. Fockema Andrealaan 7
3582 KA Utrecht

030-2512315
boni@boni.nl
http://www.boni.nl