Leerlingbegeleider/onderwijsspecialist (0,3 FTE)

School
Christelijk Gymnasium
Dienstverband
0,3 fte

Het Christelijk Gymnasium Utrecht is een school waar leerlingen en personeelsleden samen werken aan een goed schoolklimaat. De school kenmerkt zich door een goede sfeer en uitstekende resultaten. Het CGU voert een personeelsbeleid waarin (culturele) diversiteit een speerpunt is. Wij zijn een inclusieve organisatie die streeft naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de Utrechtse samenleving. Ons onderwijs en vacatures staan nadrukkelijk open voor iedereen.

Wij zoeken per 1 augustus 2022 een:

Leerlingbegeleider/onderwijsspecialist (0,3 FTE)

Jouw kwaliteiten en taken

Je hebt aantoonbare ervaring in het werken met jongeren en bij voorkeur een (orthopedagogische) achtergrond en/of opleiding. Deze kwaliteiten zet je in als klassenmentor in leerjaar 2. Tevens ondersteun je de mentorenteams door middel van intervisie en klassenobservaties.
Leerlingen met een ondersteuningsbehoefte zijn bij jou aan het goede adres voor begeleiding, zowel individueel als in groepjes. Je weet leerlingen concrete handvatten te geven in de ontwikkeling van hun executieve functies en kan hen daarop coachen. 
Je werkt, op aansturing van de ondersteuningscoördinator en conrectoren, aan diverse ondersteuningsvraagstukken en bent in staat hier (les)materiaal voor te ontwikkelen. Je kunt zelfstandig een begeleidingsplan opstellen en uitvoeren en je neemt een adviserende rol richting docenten. Uiteraard maak je de voortgang inzichtelijk met behulp van een heldere rapportage.

Het CGU

Het CGU is een school waar leerlingen en docenten samen werken aan onderwijs op hoog niveau. We verlangen van docenten dat ze inhoudelijk goed en didactisch sterk hun beroep uitoefenen. Niet alle leerlingen leren op dezelfde manier en hebben hetzelfde niveau, dat vraagt het vermogen om te differentiëren.

Inschaling vindt plaats in schaal 9 CAO VO. Trede is afhankelijk van kennis en ervaring. Het betreft een projectfunctie voor minimaal één schooljaar.

Interesse

Belangstellenden verzoeken we te reageren vóór 15 juni 2022 per mail via sollicitatie@cgu.nl, t.a.v. de rector mw. I. Schaveling. Nadere informatie met betrekking tot de vacature is te verkrijgen bij de heer R. Punt via telefoonnummer 030-284 3000.

Contactgegevens Christelijk Gymnasium

Koningsbergerstraat 2
3531 AJ Utrecht

030-2843 000
info@cgu.nl
http://www.cgu.nl/