Klassenleerkracht klas 7 (+/- 0,7 fte)

School
St-Gregorius College (havo/vwo)
Dienstverband
0,7 fte

Waldorf Utrecht zoekt per 1 augustus 2022 een:

Klassenleerkracht klas 7 (+/- 0,7 fte)

Waldorf Utrecht is de middelbare vrijeschool-leerroute van het St-Gregorius College. Wij zijn een stroom die in 2018 is gestart. Per jaar bouwen we er een leerjaar bij. Komend schooljaar bestaan we uit klas 7 t/m 11. Voor de zevende klas zijn we op zoek naar enthousiaste klassenleerkrachten met affiniteit en liefst ook
ervaring in het vrijeschoolonderwijs. Je bent actief in een 'pioniersomgeving'. Je bent in staat om op creatieve en flexibele wijze vorm te geven aan de
werkzaamheden. Dit betekent dat je naast kennis en doorzettingsvermogen beschikt over een ontwikkelkracht. Je hebt enthousiasmerend, scheppend en inspirerend vermogen, sterke communicatieve vaardigheden, en kunt mensen (ver)binden. Je wordt 1 van de 3 klassenleerkrachten van klas 7.

Toelichting omvang:

Als klassenleerkracht geef je periodelessen en het mentoruur aan je eigen klas. Daarnaast is het mogelijk ook vaklessen
(waaronder kunstlessen) te verzorgen. De uren die je werkt zijn in overleg.

Data sollicitatieprocedure:
De sluitingsdatum voor de motivatiebrief met cv is 25 juni 2022. In de motivatiebrief willen wij lezen waarom je kiest voor Waldorf Utrecht en wat je te bieden hebt. Het geven van een proefles behoort tot de selectieprocedure.

Kernwaarden Waldorf Utrecht:

• Werken vanuit antroposofisch mensbeeld;
• Verzorgen van periodeonderwijs*;
• Scheppingskracht stimuleren;
• Kunstzinnigheid in alles;
• Kunst en ambachtsvakken;
• Verbinding met stad Utrecht.

Wij zoeken:

• Een bevlogen klassenleerkracht per 1 augustus 2022;
• Iemand die vijf ochtenden beschikbaar is in verband met het geven van periodeonderwijs;
• Een leerkracht die de volgende taken uitvoert:
o verzorgen periodeonderwijs en mogelijke andere lessen
o mentor zijn
o pedagogische vergaderingen bijwonen (vergaderingen op donderdag van 15-17u)
o ouderavonden houden
o driehoekgesprekken voeren
o werken met een leerlingenportfolio
o feedback schrijven

• We nodigen ook kandidaten met een (vrije)pabo-achtergrond uit om te solliciteren.

Je krijgt voldoende professionele eigen ruimte voor de invulling van je werkzaamheden. De functie kan ook op
detacheringsbasis ingevuld worden. De datum van indiensttreding is 1 augustus 2022. Van de klassenleerkracht verwachten we dat je de volgende competenties bezit of je hierin wil bekwamen gedurende je loopbaan:

Persoonlijk:

• het nemen van verantwoordelijkheid en initiatieven;
• een bewuste levenshouding in verbinding met jezelf en je omgeving;
• het midden in de wereld en de stad staan;
• werken vanuit persoonlijke bezieling, enthousiasme en met passie voor het vak;
• nieuwsgierigheid, voortdurend werken aan eigen ontwikkeling;
• moed, niet schromen om ongebaande paden te bewandelen;
• sterk zijn in zelfstandig werken en samenwerken;
• organisatiesensitiviteit.

Pedagogisch:

• lesgeven vanuit ontwikkelingspsychologie van de vrijeschool;
• in het leerproces het aanspreken van de hele mens en het openen van de wereld voor de
leerlingen;
• het voor ogen hebben van vrije oordeelsvorming en zelfstandige besluitvorming als leidend
doel.

Didactisch:

• werken vanuit de kunstzinnigheid in alles;
• werken vanuit het antroposofisch mensbeeld;
• ontwikkelen van eigen lessen en periodes met als vertrekpunt het leerplan van
voortgezet vrijeschoolonderwijs;
• oog hebben voor de groep en voor differentiatie op het individu;
• het baseren van onderwijs op waarneming en beleving en in de lessen scheppen van een rijke
context;
• in staat zijn om werkelijk, los van de eigen ideeën en projecties de leerling te zien in zijn hele zijn,
om vervolgens aan te sluiten bij het punt waar het kind zich bevindt in zijn of haar ontwikkeling.

Heb je belangstelling? Laat het weten aan Roos Machiel, teamleider Waldorf Utrecht (via a-mooijman@gregorius.nl)

Contactgegevens St-Gregorius College (havo/vwo)

Van Asch van Wijckskade 20
3512 VS Utrecht

030-2326795
administratie@gregorius.nl
http://gregorius.nl

Download

Bijlage
vacature-klassenleerkracht-waldorf-utrecht-2022-2023-versie-juni-gregorius.pdf
Download bijlage