Docent wiskunde (circa 0,5 fte)

School
St-Gregorius College (havo/vwo)
Dienstverband
0,5 fte

Waldorf Utrecht zoekt per augustus 2022 een:

Docent wiskunde (circa 0,5 fte)

Waldorf Utrecht is de middelbare vrijeschool-leerroute van het St-Gregorius College. Wij zijn een nieuwe stroom die in 2018 is gestart. Per jaar bouwen we er een leerjaar bij. Komend schooljaar bestaan we uit klas 7 t/m 11. De lessen wiskunde worden in alle leerjaren aangeboden.

Kernwaarden Waldorf Utrecht:

 • Werken vanuit antroposofisch mensbeeld;
 • Verzorgen van periodeonderwijs *;
 • Scheppingskracht stimuleren;
 • Kunstzinnigheid in alles;
 • Kunst en ambachtsvakken;
 • Verbinding met stad Utrecht.

Je bent actief in een 'pioniersomgeving'. Je bent in staat zijn om op een creatieve en flexibele manier vorm te geven aan de werkzaamheden. Dit betekent dat je naast kennis en doorzettingsvermogen beschikt over een ‘pioniersgeest’. Je hebt enthousiasmerend, scheppend en inspirerend vermogen, sterke communicatieve vaardigheden, en kunt mensen (ver)binden.

Wij zoeken iemand die…:

 • zowel periodeonderwijs* als vaklessen (klas 7 t/m 11, verdeling in overleg) kan geven;
 • leerlingen in de bovenbouw begeleidt op het leerplein;
 • pedagogische en praktische vergaderingen bijwoont (iedere donderdagmiddag);
 • 10-minutengesprekken voert;
 • feedback schrijft;
 • helpt bij het doorontwikkelen van de leerlijn wiskunde, opstellen PTA;
 • meedenkt over evaluatie en bijstelling implementatie/ onderwijsprogramma.

Toelichting omvang:

Waldorf Utrecht is een groeiende vrijeschool voor voortgezet onderwijs. Afhankelijk van interesse en expertise is op verschillende vlakken uitbreiding mogelijk, denk hierbij aan het lesgeven in aangrenzende vakgebieden (m.n. natuurkunde, scheikunde en biologie).

Een eerstegraads lesbevoegdheid of de bereidheid deze te verwerven is een pré.

Data sollicitatieprocedure:

De sluitingsdatum voor de motivatiebrief met cv is 27 juni 2022. In de motivatiebrief willen wij lezen waarom je kiest voor Waldorf Utrecht en wat je te bieden hebt. Het geven van een proefles behoort tot de selectieprocedure.

Van de docent verwachten we:

Persoonlijk:

 • het nemen van verantwoordelijkheid en initiatieven;
 • een bewuste levenshouding in verbinding met jezelf en je omgeving;
 • het middenin de wereld en de stad staan;
 • werken vanuit persoonlijke bezieling, enthousiasme en met passie voor het vak;
 • nieuwsgierigheid, voortdurend werken aan eigen ontwikkeling;
 • moed, niet schromen om ongebaande paden te bewandelen;
 • sterk zijn in zelfstandig werken en samenwerken;

Pedagogisch:

 • scholing in de vrijeschoolpedagogiek;
 • lesgeven vanuit de ontwikkelingspsychologie van de vrijeschool;
 • in het leerproces het aanspreken van de hele mens en het openen van de wereld voor de leerlingen;
 • het voor ogen hebben van vrije oordeelsvorming en zelfstandige besluitvorming als leidend doel.

Didactisch:

 • werken vanuit de kunstzinnigheid in alles;
 • werken vanuit het antroposofisch mensbeeld;
 • ontwikkelen van eigen lessen en periodes met als vertrekpunt het leerplan van voortgezet vrijeschoolonderwijs;
 • oog hebben voor de groep en voor differentiatie op het individu;
 • het baseren van onderwijs op waarneming en beleving en in de lessen scheppen van een rijke context;
 • in staat zijn om werkelijk, los van de eigen ideeën en projecties de leerling te zien in zijn hele zijn, om vervolgens aan te sluiten bij het punt waar het kind zich bevindt in zijn of haar ontwikkeling.

Heb je belangstelling? Laat het weten aan Roos Machiel, teamleider Waldorf Utrecht via
a-mooijman@gregorius.nl

Contactgegevens St-Gregorius College (havo/vwo)

Van Asch van Wijckskade 20
3512 VS Utrecht

030-2326795
administratie@gregorius.nl
http://gregorius.nl

Download

Bijlage
vacature-docent-wiskunde-waldorf-utrecht-22-23.pdf
Download bijlage