Docent Lichamelijke Opvoeding (0,8 fte)

School
Niftarlake College
Dienstverband
0,8 fte

Het Niftarlake College zoekt een: 

Docent Lichamelijke Opvoeding (0,8 fte)

Functietitel: Docent Lichamelijke Opvoeding
Sluitingsdatum: 03-07-2022
Met ingang van: 01-08-2022
Soort vacature / fte: Parttime 0,8 fte (20 lesuren)
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast

Omschrijving

De sectie Lichamelijke Opvoeding hecht waarde aan kwaliteit en leggen 'de lat' daarom hoog. Van de kandidaat verwachten wij dat hij/zij samen met ons, de sporten en onderdelen die duidelijk staan omschreven in ons vakwerkplan, gestructureerd aan kan leren. De sectie Lichamelijk Opvoeding op het Niftarlake College bestaat uit zes personen.

De vacature bestaat uit in totaal 20 lesuren (van 50 minuten) uit verschillende jaarlagen en opleidingen: 2 havo, 3 mavo, 3 havo, 4 mavo en 5 havo.

We zoeken een bevlogen docent die in staat is om aan alle jaarlagen en opleidingen les te geven, maar bij voorkeur iemand die veel affiniteit heeft met leerlingen op de mavo. Het gaat om 10 reguliere uren (voor het gehele schooljaar) en 10 uren tot eind januari. Zeer waarschijnlijk is het mogelijk en gewenst om het schooljaar daarna te blijven.

Arbeidsvoorwaarden

Inschaling volgens CAO VO schaal LB, LC of LD. De trede wordt bepaald aan de hand van het vorige salaris.

Werken bij het Niftarlake College
Wil je werken bij het Niftarlake College? Dan kom je terecht op een school die in beweging is. Onze school met ongeveer 1690 leerlingen biedt klassikaal onderwijs, maar we hebben daarnaast verschillende vormen van vernieuwend onderwijs. De ‘creative hub’ is een prachtige, creatieve werkplaats voor het vak Onderzoeken en Ontwerpen (in het kader van ons Technasium).

In de mavo krijgen onze leerlingen te maken met het Bèta Challenge programma. Daarnaast bieden we in leerjaar 1 en 2 in de mavo/havo brugklas extra vakken aan zoals sport, kunst, ondernemen en andere meer projectmatige
onderwijsvormen. Alle leerlingen van het Niftarlake werken met een device (iPad) o.a. ter ondersteuning van differentiatie in de lessen. 

Aan het Niftarlake College zijn ongeveer 170 medewerkers verbonden. Het onderwijzend personeel bestaat uit circa 140 docenten, het ondersteunend personeel uit circa 24 personen en het management telt 6 personen. We zijn een aspirant opleidingsschool waardoor er een hechte samenwerking is met de
Hogeschool van Utrecht en de Universiteit Utrecht. Gemiddeld zijn er daarom 30 studenten aan onze school verbonden. Dit zorgt voor een bruisende sfeer.

Het Niftarlake College is een school met een hecht team medewerkers en een collegiale werksfeer. We investeren in scholing van medewerkers gericht op algemene en persoonlijke doelen. Voor medewerkers die starten op het Niftarlake College staat er een team opleiders in school klaar en is er vakgerichte begeleiding vanuit de sectie, die ervoor zorgen dat de start en inductie op het Niftarlake College zo soepel mogelijk verloopt. Er is nauw contact met je teamleden en leidinggevende. Er zijn naast reguliere vaklessen veel andere taken en verantwoordelijkheden voor docenten. Het Niftarlake College werkt met een vrij taakbeleid waarbij in overleg afgesproken wordt welke taken uitgevoerd worden. Je krijgt in een onderwijsteam veel zeggenschap over de invulling van het onderwijs in de desbetreffende afdeling.

Kernwaarden

Verbindend – Ondernemend – Verantwoordelijk – Positief
‘Laten zien wie je bent’ komt voor een Niftarlaker, als leerling en medewerker, tot uiting in onze kernwaarden verbindend, ondernemend, verantwoordelijk en positief zijn. Als leerling en medewerker sta je in verbinding met elkaar: we doen het samen. Bovendien hebben we de blik naar buiten: we voelen ons verbonden met de wereld en we nemen samen verantwoordelijkheid voor die wereld.

Een Niftarlaker is ondernemend: leerlingen en medewerkers nemen graag initiatief en krijgen hier ook ruimte voor. Ondernemend zijn wordt gewaardeerd en aangemoedigd. Met het nemen van initiatief toont een Niftarlaker ook verantwoordelijkheid, niet alleen voor de taak, maar ook voor zichzelf en voor de omgeving. Niftarlakers zijn daadkrachtig en ieder is aanspreekbaar op zijn werk. We werken daarbij vanuit een positieve grondhouding en daarbij geven we ook grenzen aan.

Missie

“Het Niftarlake College bereidt leerlingen optimaal voor zodat zij hun eigen weg vinden in de continu veranderende samenleving van vandaag en morgen.”
Een Niftarlaker verlaat de school met een rugzak vol met competenties die horen bij het gevolgde onderwijsniveau, en hij heeft zich verder ontwikkeld tot een verbindend, ondernemend, verantwoordelijk en positief mens.

Schooldoelen

In het schoolplan van het Niftarlake College hebben wij ons ten doel gesteld om te laten zien wie wij willen zijn: een school, die leerlingen optimaal voorbereidt, zodat zij hun eigen weg vinden in de continu veranderende samenleving van vandaag en morgen.

De schooldoelen zijn o.a.:

- Talentontwikkeling faciliteren van leerlingen, initiatieven ondersteunen en oog hebben voor hun behoeftes.
- Zorgdragen voor een goed pedagogisch klimaat.
- De leerling en zijn/haar leerproces zijn in beeld.

Solliciteren of meer weten?

Vanuit bovenstaande kernwaarden én de missie van de school dagen we je uit om te solliciteren. We waarderen eigenheid en zien graag in jouw sollicitatie wat je drijfveer is, jouw enthousiasme, creativiteit en persoonlijkheid. Een brief mag uiteraard, maar een korte pitch waarin je aangeeft waarom je graag een bijdrage wil leveren aan ons onderwijs, waarderen wij ook. We zoeken naar collega’s met verschillende talenten, zodat er in onze teams mensen werken die elkaar aanvullen en inspireren.

Je kunt je sollicitatie, vóór maandag 4 juli 2022, richten aan de rector, dhr. E.J. (Erik) Visser MEM. Solliciteren kan via Meesterbaan of via sollicitatie@niftarlake.nl.

Neem voor meer informatie over de functie contact op met Jolanda Lutz, personeelsfunctionaris, via sollicitatie@niftarlake.nl of telefoonnummer 085-760 8160

Contactgegevens Niftarlake College

Pauwenkamp 151
3607 GK Maarssen

085-7608300
post@niftarlake.nl
http://www.niftarlake.nl

Download

Bijlage
01082022-vacature-docent-lichamelijke-opvoeding-niftarlake.pdf
Download bijlage