Docent lichamelijke opvoeding (0,5 fte)

School
St-Gregorius College (havo/vwo)
Dienstverband
0,5 fte

Vacature Docent lichamelijke opvoeding Vrijeschool (0,5 Fte)

Waldorf Utrecht is een middelbare vrijeschool-leerroute van het St-Gregorius College. Wij zijn een nieuwe stroom die in 2018 is gestart. Per jaar bouwen we er een leerjaar bij. Komend schooljaar bestaan we uit 15 klassen in de leerjaren 7 t/m 11. De lessen lichamelijke opvoeding, ofwel gymnastiek, zijn als vorm van bewegen naast kunst en cultuur belangrijk binnen het vrijeschool leerplan. De lessen worden in alle leerjaren aangeboden.

Kernwaarden Waldorf Utrecht:

 • Werken vanuit antroposofisch mensbeeld;
 • Scheppingskracht stimuleren;
 • Kunstzinnigheid, creativiteit en een artistieke grondhouding in alles;
 • Kunst en ambachtsvakken, centrale waarden in de schoolloopbaan;
 • Verbinding met stad Utrecht.

Het St-Gregorius College is een scholengemeenschap in het centrum van Utrecht voor mavo, havo en vwo. We hebben momenteel drie afdelingen: Descart, Waldorf Utrecht en de reguliere stroom. De drie afdelingen hebben een eigen identiteit en visie maar vormen samen het Gregorius. Hier mogen ze laten zien wie ze zijn, waar ze voor staan en vooral ook waar ze van dromen.

Belangrijke competenties voor de nieuwe collega lichamelijke opvoeding:

Je bent actief in een "pioniersomgeving". Je bent een docent die op creatieve en flexibele wijze vormgeeft aan de werkzaamheden binnen onze school. Dit betekent dat je naast kennis en doorzettingsvermogen beschikt over een "pioniersgeest". Je bent enthousiasmerend en inspirerend. Je bent creatief en houdt van vernieuwing in je vak. Je hebt sterke communicatieve vaardigheden en kan leerlingen en ook collega's (ver)binden.

Wij zoeken iemand die:

 • In het bezit is van een bevoegdheid om les te geven op het VO
 • in het komend schooljaar les kan geven in de klassen 7 t/m 11;
 • pedagogische en praktische vergaderingen bijwoont;
 • 10-minutengesprekken en ook driehoek-gesprekken voert;
 • feedback geeft zowel mondeling als schriftelijk;
 • helpt bij het door ontwikkelen van de leerlijn Lichamelijke Opvoeding;
 • meedenkt over evaluatie en bijstelling implementatie/ onderwijsprogramma;

Van de docent verwachten we:

 • het nemen van verantwoordelijkheid en initiatieven;
 • een bewuste levenshouding in verbinding met jezelf en je omgeving;
 • het midden in de wereld en de stad staan;
 • werken vanuit persoonlijke bezieling, enthousiasme en met passie voor het vak;
 • nieuwsgierigheid, voortdurend werken aan eigen ontwikkeling;
 • moed, niet schromen om ongebaande paden te bewandelen;
 • sterk zijn in zelfstandig werken en samenwerken;
 • organisatiesensitiviteit.
 • samenwerken met de LO-sectie Waldorf Utrecht en schoolbreed.

Pedagogisch:

 • scholing in de vrijeschoolpedagogiek;
 • lesgeven vanuit de ontwikkelingspsychologie van de vrijeschool;
 • in het leerproces het aanspreken van de hele mens en het openen van de wereld voor de leerlingen;
 • het voor ogen hebben van vrije oordeelsvorming en zelfstandige besluitvorming als leidend doel.
 • Het zien van LO als een bijdrage voor het persoonlijk, fysiek en geestelijk welzijn van de leerlingen nu en als basis voor de toekomst.

Didactisch:

 • ontwikkelen van eigen lessen met als vertrekpunt het leerplan van voortgezet vrijeschoolonderwijs;
 • mee ontwikkelen van het PTA leerjaar 11 en 12;
 • oog hebben voor de groep en voor differentiatie op het individu;
 • het baseren van onderwijs op waarneming en beleving en in de lessen scheppen van een rijke context;
 • in staat zijn om werkelijk, los van de eigen ideeën en projecties de leerling te zien in hun hele zijn, om vervolgens aan te sluiten bij het punt waar het kind zich bevindt in zijn of haar ontwikkeling.
 • ontwikkelen en begeleiden van schoolkampen en sportdagen
 • een creatieve en artistieke wijze van werken hebben in alles;
 • werken vanuit het antroposofisch mensbeeld;

Toelichting omvang:

Waldorf Utrecht is een groeiende vrijeschool voor voortgezet onderwijs. Afhankelijk van interesse en expertise is op verschillende vlakken uitbreiding mogelijk. Denk hierbij aan het lesgeven in aangrenzende vakgebieden, het uitvoeren van taken, verdere ontwikkeling van het vrijeschoolleerplan in combinatie met gepersonaliseerd leren en uiteraard de extra uren die op termijn ontstaan door toename van het aantal leerlingen.

Sollicitatie informatie

Procedure:

Graag ontvangen we je cv met motivatiebrief via Meesterbaan. In de motivatiebrief willen wij lezen waarom je kiest voor Waldorf Utrecht en wat je te bieden hebt. Het geven van een proefles behoort tot de selectieprocedure.

Heb je belangstelling? Laat het weten aan Hedda Magnus, teamleider.
Voor vragen kun je mailen aan Alexandra Mooijman: a-mooijman@gregorius.nl

Contactgegevens St-Gregorius College (havo/vwo)

Van Asch van Wijckskade 20
3512 VS Utrecht

030-2326795
administratie@gregorius.nl
http://gregorius.nl