Docent levensbeschouwing, 1e graads (22 lesuren)

School
St. Bonifatiuscollege
Dienstverband
22 lesuren

Het St. Bonifatiuscollege is een katholieke scholengemeenschap voor havo, atheneum en gymnasium. Onze school geeft vorm aan een brede ontwikkeling van leerlingen vanuit drie pijlers kwaliteit, verbondenheid en diversiteit. De sfeer op het Boni is te omschrijven als open, met ruimte voor ieders eigenheid en betrokkenheid op elkaar en op de schoolgemeenschap als geheel. Onze school biedt sterk inhoudelijk onderwijs waarin de vaksecties werken aan ontwikkeling van het vakonderwijs. De medewerkers zijn gericht op vernieuwing van het onderwijs met ruimte voor maatwerk en keuzevrijheid van leerlingen. Het ontwerp van het nieuwe gebouw is erop gericht ruimte te bieden aan deze onderwijsontwikkeling.

Het St. Bonifatiuscollege is per 1 augustus 2022 op zoek naar een sportieve en enthousiaste:

Docent levensbeschouwing, 1e graads (22 lesuren)

(tot aan de kerst 22 lesuren als vervanging voor zwangerschapsverlof, daarna ± 12 lesuren tijdelijk met uitzicht op vast)

Wij zoeken iemand met een sportieve kijk op het onderwijs, een gedreven collega die zijn enthousiasme voor zijn vak uitdraagt en positief is ingesteld!

Wij bieden:

- Salariëring CAO-VO
- Ruimte voor verdere persoonlijke ontwikkeling en professionalisering
- Fijne werksfeer

Sollicitatieprocedure:

Kandidaten worden van harte uitgenodigd hun belangstelling voor 24 juni a.s. kenbaar te maken door een motivatiebrief met curriculum vitae te sturen naar vacature@boni.nl. U kunt uw brief richten aan mevrouw drs. J.A.S.M. (Hanneke) Schreuder.

Contactgegevens St. Bonifatiuscollege

Burg. Fockema Andrealaan 7
3582 KA Utrecht

030-2512315
boni@boni.nl
http://www.boni.nl