Docent CKV en Beeldende Vorming - 1e graads  (0,8- 0,88 fte)

School
Niftarlake College
Dienstverband
0,8-0,88 fte

Niftarlake college zoekt per direct een:

Docent CKV en Beeldende Vorming - 1e graads  (0,8- 0,88 fte)

Sluitingsdatum: 28 september 2022
Met ingang van: z.s.m.
Soort vacature / fte: Ca. 0,8 - 0,88 fte (ca. 22 lesuren)
Dienstverband: Vervanging

Omschrijving:

In verband met het ziekteverlof van twee collega’s zijn wij op zoek naar een
docent Beeldende Vorming en CKV. Voor het vak CKV gaat het om 14 lesuren in 4 havo en 4 atheneum. Beeldende Vorming geef je binnen het vak Kunst in de onderbouw van de mavo, havo en het atheneum. Bij het vak Kunst werk je samen met een docent muziek. De ene week krijgt de klas muziek en de andere week Bevo. Het gaat om 8 lesuren Kunst. 

Hoe lang het dienstverband zal duren is onbekend, maar waarschijnlijk in ieder geval tot aan de kerstvakantie, mogelijk ook langer.

Het Niftarlake College is onderdeel van stichting PCOU Willibrord, doorstromen naar een zusterschool in de omgeving Utrecht behoort tot de mogelijkheden na afloop van de vervanging.

Inschaling:

De inschaling is afhankelijk van ervaring en van het vorige salaris.

Werken bij het Niftarlake College:

Wil je werken bij het Niftarlake College? Dan kom je terecht op een school
die in beweging is. Onze school met ongeveer 1690 leerlingen biedt klassikaal onderwijs, maar we hebben daarnaast verschillende vormen van vernieuwend
onderwijs. De ‘creative hub’ is een prachtige, creatieve werkplaats voor het vak Onderzoeken en Ontwerpen (in het kader van ons Technasium). In de mavo krijgen onze leerlingen te maken met het Bèta Challenge programma. Daarnaast bieden we in leerjaar 1 en 2 in de mavo/havo brugklas extra vakken aan zoals sport, kunst, ondernemen en andere meer projectmatige onderwijsvormen. Alle leerlingen van het Niftarlake werken met een device (iPad) o.a. ter ondersteuning van differentiatie in de lessen.

Aan het Niftarlake College zijn ongeveer 170 medewerkers verbonden. Het
onderwijzend personeel bestaat uit circa 140 docenten, het ondersteunend
personeel uit circa 24 personen en het management telt 6 personen. We zijn een aspirant opleidingsschool waardoor er een hechte samenwerking is met de Hogeschool van Utrecht en de Universiteit Utrecht. Gemiddeld zijn er daarom 30 studenten aan onze school verbonden. Dit zorgt voor een bruisende sfeer.

Het Niftarlake College is een school met een hecht team medewerkers en een collegiale werksfeer. We investeren in scholing van medewerkers gericht op algemene en persoonlijke doelen. Voor medewerkers die starten op het Niftarlake College staat er een team opleiders in school klaar en is er vakgerichte begeleiding vanuit de sectie, die ervoor zorgen dat de start en inductie op het Niftarlake College zo soepel mogelijk verloopt. Er is nauw contact met je teamleden en leidinggevende.

Er zijn naast reguliere vaklessen veel andere taken en verantwoordelijkheden voor docenten. Het Niftarlake College werkt met een vrij taakbeleid waarbij in overleg afgesproken wordt welke taken uitgevoerd worden. Je krijgt in een onderwijsteam veel zeggenschap over de invulling van het onderwijs in de desbetreffende afdeling.

Kernwaarden

Verbindend – Ondernemend – Verantwoordelijk – Positief
‘Laten zien wie je bent’ komt voor een Niftarlaker, als leerling en medewerker, tot uiting in onze kernwaarden verbindend, ondernemend, verantwoordelijk en positief zijn. Als leerling en medewerker sta je in verbinding met elkaar: we doen het samen. Bovendien hebben we de blik naar buiten: we voelen ons verbonden met de wereld en we nemen samen verantwoordelijkheid voor die wereld. Een Niftarlaker is ondernemend: leerlingen en medewerkers nemen graag initiatief en krijgen hier ook ruimte voor. Ondernemend zijn wordt gewaardeerd en aangemoedigd. Met het nemen van initiatief toont een Niftarlaker ook verantwoordelijkheid, niet alleen voor de taak, maar ook voor zichzelf en voor de omgeving. Niftarlakers zijn daadkrachtig en ieder is aanspreekbaar op zijn werk. We werken daarbij vanuit een positieve grondhouding en daarbij geven we ook grenzen aan.

Missie

“Het Niftarlake College bereidt leerlingen optimaal voor zodat zij hun eigen
weg vinden in de continu veranderende samenleving van vandaag en morgen.”
Een Niftarlaker verlaat de school met een rugzak vol met competenties die horen bij het gevolgde onderwijsniveau, en hij heeft zich verder ontwikkeld
tot een verbindend, ondernemend, verantwoordelijk en positief mens. 

Schooldoelen

In het schoolplan van het Niftarlake College hebben wij ons ten doel gesteld
om te laten zien wie wij willen zijn: een school, die leerlingen optimaal voorbereidt, zodat zij hun eigen weg vinden in de continu veranderende samenleving van vandaag en morgen.

De schooldoelen zijn o.a.:
- Talentontwikkeling faciliteren van leerlingen, initiatieven ondersteunen en oog hebben voor hun behoeftes.
- Zorgdragen voor een goed pedagogisch klimaat.
- De leerling en zijn/haar leerproces zijn in beeld.

Procedure

Uw sollicitatie kunt u, vóór donderdag 29 september, richten aan de rector,
de heer E. Visser MEM, via sollicitatie@niftarlake.nl. Solliciteren kan ook via
Meesterbaan.

Neem voor meer informatie over de functie contact op met Jolanda Lutz,
personeelsfunctionaris, via 085-7608160 of j.lutz@niftarlake.nl.
De sluitingstermijn voor de vacature is woensdag 28 september a.s.

Contactgegevens Niftarlake College

Pauwenkamp 151
3607 GK Maarssen

085-7608300
post@niftarlake.nl
http://www.niftarlake.nl

Download

Bijlage
vacature-docent-bevo-ckv-2022-2023.pdf
Download bijlage