Begeleider passend onderwijs

Dienstverband
0,8 fte

Sterk VO wil de kansen van kinderen vergroten door met scholen, besturen, gemeenten Utrecht en Stichtse Vecht de kwaliteit van de scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs verder te versterken. Dit gebeurt vanuit de visie: een sterke basis, steun waar nodig, speciaal als het moet. De begeleider passend onderwijs van Sterk VO is de verbindende schakel tussen de scholen en Sterk VO. Om ons team te versterken zijn wij op zoek naar begeleider Passend Onderwijs (0,8 fte)

De begeleider passend onderwijs is wekelijks een aantal uren op zijn/haar scholen aanwezig om samen met de school en de kernpartners (JGZ, Leerplicht, Buurtteam) te werken aan het verbeteren van de basis en er gezamenlijk voor te zorgen dat de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben die ook krijgen. De begeleider passend onderwijs neemt deel aan gesprekken met individuele leerlingen en hun ouders, maar organiseert ook met de school voorlichting aan of training voor docententeams en geeft samen met school en kernpartners invulling en uitvoering aan het schoolondersteuningsplan (SOP). De begeleider passend onderwijs is een kritisch partner van de school, ondersteunt en adviseert en beweegt zich op alle lagen van de organisatie.

Wij zoeken een collega die

 • een HBO- of academisch werk- en denkniveau heeft
 • aantoonbare kennis van en ervaring heeft in het onderwijsproces
 • gezaghebbend opereert binnen de management- en ondersteuningsstructuur van de scholen en in de verbinding met kernpartners
 • een uitgebreid en relevant netwerk heeft voor de ondersteuning in en om de school
 • handelt vanuit de visie op Passend Onderwijs en zorg voor jeugd van Sterk VO en de gemeenten Utrecht en Stichtse Vecht

Wij zoeken een collega met de volgende competenties

 • ondersteunen, stimuleren, adviseren en coördineren vanuit kritisch partnerschap (klanten schoolgericht)
 • mede ontwikkelen van en bijdragen aan de uitvoering van de doelen zoals benoemd in het ondersteuningsplan van Sterk VO en in het Schoolondersteuningsplan van de school (resultaatgericht)
 • kunnen handelen op verschillende niveaus met bewustzijn voor de context waarbinnen dit gebeurt
 • planmatig en cyclisch werken

Wij bieden

 • een ambitieuze en lerende organisatie, waar opbrengstgericht gewerkt wordt;
 • een jaarcontract en daarna, bij goed functioneren, een vaste benoeming. Afhankelijk van de huidige aanstelling is detachering mogelijk;
 • salaris op basis van schaal 10 of 11 van de CAO VO, een en ander afhankelijk van kennis en ervaring.

Interesse?

Neem voor meer informatie contact op met een van de teamcoördinatoren: Mariska Rijsdijk (m.rijsdijk@sterkvo.nl /06-28888883 of Janine Zanen (j.zanen@sterkvo.nl /06-43766180. Op dinsdagmiddag 9 en donderdagmiddag 11 maart 2021 vindt de eerste gespreksronde plaats. In de week van 15 maart 2021 is de tweede ronde. Uw motivatiebrief en CV kunt u vóór 1 maart 2021 per e-mail sturen naar het secretariaat van Sterk VO (secretariaat@sterkvo.nl), onder vermelding van ‘vacature begeleider
passend onderwijs’.

Meer informatie over het samenwerkingsverband vindt u op: www.sterkvo.nl

Contactgegevens Sterk VO

Van Lieflandlaan 117
3571 AA Utrecht

secretariaat@sterkvo.nl

Download

Bijlage
vacature-bpo-feb-21.pdf
Download bijlage