Concern controller

Dienstverband
0,8 - 1,0 fte

Concern Controller

Een invloedrijke rol in een maatschappelijk speelveld

PCOU Willibrord: voor iedere leerling de beste ontwikkelkansen

Met 42 scholen is PCOU Willibrord in de stad Utrecht en de regio één van de grootste onderwijsinstellingen voor primair en voortgezet onderwijs. Er werken zo’n 2.500 medewerkers voor het onderwijs aan ruim 20.000 leerlingen. Wij zijn een lerende organisatie, in alles gericht op ontwikkeling.

Service en Advies:

Service & Advies levert ondersteunende diensten voor alle scholen en het college van bestuur op het gebied van onderwijs, kwaliteit en innovatie, financiën, human resources (HR), ict en informatiemanagement, facility en huisvesting. Onze kernwaarden durf, verbinding, ontwikkelingsgericht en verantwoordelijk gebruiken wij als leidraad bij onze dagelijkse werkzaamheden.

Concern Controller:

De concern controller heeft binnen PCOU Willibrord een onafhankelijke rol en positie en fungeert daarbij ook als het “geweten van de organisatie”. Je rapporteert rechtstreeks aan het college van bestuur en geeft gevraagd en ongevraagd advies over de vertaling van de strategische doelen naar werkprocessen. Daarnaast geef je advies op het gebied van interne beheersing en de potentiële risico’s die zich voordoen binnen en buiten de organisatie. De concern controller heeft een directe lijn met de raad van toezicht.

Wat ga jij doen?

Je bent verantwoordelijk voor de inrichting en het functioneren van de planning- en controlcyclus en een effectief risicomanagementsysteem. Je bereidt financieel beleid voor en de hierbij behorende kaders en richtlijnen. Je toetst hoe het beleid in de praktijk wordt uitgevoerd. Daarbij onderhoud je contacten en ben je een kritische sparringpartner van het college van bestuur, staf, schoolleiders, business controllers en de ondersteunende afdelingen van Service & Advies.

De concern controller is verantwoordelijk voor de volgende activiteiten;

 • Financial control: bewaken van en adviseren over de verbetering van de financiële stromen in de organisatie, met betrekking tot de lopende exploitatie en de vermogens- en schuldpositie.
 • Management control: adviseren over de optimale opzet, inrichting en werking van de planning- en controlcyclus, zodat de organisatiedoelen met een efficiënte inzet van middelen worden gerealiseerd.
 • Een degelijke control infrastructuur: waarborgen van tijdige en betrouwbare informatievoorziening aan het college van bestuur, de raad van toezicht en andere interne en externe stakeholders. Het gaat om financiële en niet-financiële informatie. Het waarborgen van de compliance met geldende wet- en regelgeving en met de interne kaders en richtlijnen.
 • Risicomanagementsysteem: zorgen dat het management inzicht heeft in kansen en bedreigingen voor het realiseren van de doelstellingen en de strategie, waarbij gesignaleerde risico’s effectief worden beheerst.
 • Strategic control: de organisatie versterken in het realiseren van haar missie en doelen zodat zij maatschappelijke waarde kan creëren, onder meer door op een verantwoorde wijze nieuwe mogelijkheden in het onderwijsaanbod in de regio te benutten.

Wie ben jij?

 • Je hebt een afgeronde opleiding bedrijfseconomie of soortgelijke opleiding op WO-niveau, bij voorkeur aangevuld met een RA- of RC-opleiding.
 • Je beschikt over relevante werkervaring in een soortgelijke functie in een maatschappelijke organisatie. Kennis van de onderwijssector is een pré;
 • Voor deze functie is een sterk ontwikkeld analytisch vermogen noodzakelijk net als uitstekende communicatieve vaardigheden;
 • Je bent organisatorisch sterk en hebt oog voor bestuurlijke verhoudingen, waarbij je een onafhankelijke en kritische positie kunt en durft in te nemen;
 • Op basis van jouw expertise en manier waarop je overzicht behoudt, creëer je draagvlak voor jouw initiatieven;
 • Je kunt op integere wijze verbindingen leggen tussen cijfers en waarden, mensen en systemen, innovatie en beheersing.

Wat bieden we jou?

Werken in een ontwikkelingsgerichte organisatie met ruimte voor professionele ontwikkeling en een maatschappelijke missie. Je krijgt een functie met een grote verantwoordelijkheid en veel ruimte om je werk in te vullen.

 • PCOU Willibrord is een aantrekkelijke werkgever en heeft deze functie ingeschaald in de CAO VO schaal 14, dit is verder afhankelijk van jouw kennis en ervaring;
 • Een jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband;
 • Ruim 50 vrije dagen bij een fulltime dienstverband;
 • Een invloedrijke rol bij een organisatie waar er naar je wordt geluisterd;
 • De mogelijkheid om een belangrijke maatschappelijke bijdrage te leveren aan het onderwijs van kinderen;
 • Werken in organisatie in doorontwikkeling met ruimte voor de ontwikkeling van jezelf.

We streven naar een inclusief en divers personeelsbestand waar iedereen, ongeacht zijn of haar achtergrond, welkom is.

Heb je interesse?

Neem contact op met Sonja Olthoff via 020-2612499 of via solthoff@controlyse.nl

Contactgegevens PCOU Willibrord

Atoomweg 111
3542 AB Utrecht

030 - 272 31 23
info@pcouwillibrord.nl

Download

Bijlage
vacature-concern-controller-pcou-willibrord.pdf
Download bijlage