Schoolleider

School
De Piramide (Bisschopsplein)
Dienstverband
0,8 - 1,0 fte

PCOU Willibrord: Voor elke leerling het beste onderwijs

PCOU Willibrord is met 41 scholen een grote onderwijsorganisatie in de stad Utrecht en de regio. Daarbij gaat het om 30 scholen voor basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs en om 11 scholen voor voortgezet onderwijs in Utrecht, Breukelen, Maarssen, Nieuwegein, Vianen en IJsselstein. We werken met zo’n 2.500 collega’s aan het onderwijs voor ruim 20.000 leerlingen.

Wij zijn een lerende organisatie, in alles gericht op ontwikkeling. Zowel voor leerlingen als voor onze collega’s. Onze herkomst is herkenbaar in de overtuiging dat wij er zijn voor alle leerlingen: iedereen is welkom. Wij koesteren die diversiteit en veelkleurigheid. Wij willen dat ook onze collega’s een afspiegeling zijn van die diversiteit.
Voor elk kind is er een passende plaats op één van onze scholen. Voor elke leerling het beste onderwijs!

Kijk voor meer informatie op www.pcouwillibrord.nl

Basisschool De Piramide in Utrecht

De Piramide is een ontmoetingsschool op christelijke grondslag in de wijk Zuilen (Utrecht) en telt 175 leerlingen. Kinderen met diverse achtergronden ontmoeten elkaar op school.

‘Zien, zijn en gekend worden’ vormen de basis van onze visie. We vinden respect voor elkaars talenten, uitdagingen, achtergrond, geloof en cultuur belangrijk. Verschillen zien wij als verrijking.

Kijk voor meer informatie op www.cbspiramidebis-utrecht.nl


PCOU Willibrord en het team van basisschool De Piramide zoeken een inspirerende schoolleider (0,8 -1,0 fte)

 Op De Piramide krijgen leerlingen de ruimte om hun talenten te ontwikkelen. Leerkrachten en onderwijsondersteuners werken intensief samen om het leren van elk kind mogelijk te maken. Dat doen wij vanuit een prachtig, licht en ruim gerenoveerd gebouw. De Piramide is nu een dynamische buurtschool met structuur waar iedereen gezien en gekend wordt. Een school waar we werken aan zelfvertrouwen en samenwerken en we midden in de wereld staan met ruimte voor iedereen. De opdracht voor de nieuwe directeur is om dat samen met ons elke dag en in de toekomst waar te maken.

Wij vragen en verwachten van een schoolleider

 • strategisch denkvermogen en kundig in het faciliteren van realistische doelen;
 • onderwijskundig sterk leiderschap om samen met het team het leren van élk kind mogelijk te maken;
 • een leiderschapsstijl die vertrouwen en ruimte biedt aan een goed samenwerkend en autonoom team;
 • uitstekende communicatieve vaardigheden:
  • laagdrempelig in contacten met leerlingen en ouders;
  • deelt relevante informatie en communiceert op transparante wijze met alle betrokkenen;
  • staat open voor de signalen van anderen;
  • vaardig in communicatietechnieken zoals het Process Communication Model;
 • de kwaliteit om verbindend te werken met partners (zowel intern als extern) en om verdere professionele samenwerking te stimuleren;
 • een goede balans tussen taakgerichtheid en mensgerichtheid;
 • bedrijfsmatig ‘in control’ zijn;
 • permanent en cyclisch samenwerken aan de borging van de kwaliteit van onderwijs;
 • oplossingsgericht en constructief handelen;
 • actief bijdragen aan ontwikkelingen en samenwerking binnen PCOU Willibrord;
 • de kernwaarden van onze stichting: durf, verbinding, verantwoordelijkheid en toekomstgericht zijn op jou van toepassing;
 • registratie als schoolleider in het register.

De sollicitatieprocedure

Uw sollicitatiebrief en cv kunnen tot 5 maart 2021 worden gericht aan Stichting PCOU Willibrord, ter attentie van het college van bestuur en gemaild aan werken@pcouwillibrord.nl

De procedure wordt tegelijkertijd in- en extern opengesteld.

Contactgegevens De Piramide (Bisschopsplein)

Bisschopsplein 8
3553 SK Utrecht

030-2440252
piramide.bisschop@pcou.nl
http://www.cbspiramidebis-utrecht.nl

Download

Bijlage
vacature-schoolleider-de-piramide-17-februarri-2021.pdf
Download bijlage