Zorgcoördinator

School
Oosterlicht College Nieuwegein
Dienstverband
0,6 fte (tijdelijk)

Zorgcoördinator 

Functieomschrijving

Wij zijn voor onze locatie in Nieuwegein op zoek naar ondersteuning voor de zorgcoördinator. Het betreft een zwangerschapsvervanging voor ca. 0,6 fte.

Wij zoeken

 • Een medewerker zorg voor de vestiging in Nieuwegein:
 • Ingangsdatum: 10 januari 2022 tot 20 mei 2022

Wij vragen een medewerker die:

 • Praktische kennis heeft wat betreft complexe problematiek op sociaal, emotioneel, gedragsmatig en cognitief gebied, leerstoornissen, onderwijsbelemmeringen en weet hoe deze kennis in praktijk te brengen.
 • Op de hoogte is van communicatie- en omgangsvormen. Dit betreft onder andere verschillende communicatietheorieën, groepsdynamica en interculturele communicatie.
 • Ervaring heeft binnen het onderwijs.
 • Organisatorische kwaliteiten heeft t.b.v. de zorg.
 • Communicatief zeer vaardig is.
 • Goed kan samenwerken met alle geledingen in de school.
 • Kennis heeft van de sociale kaart van Nieuwegein en omgeving.
 • Kennis heeft van protocollen en richtlijnen binnen de ondersteuningsstructuur.

Verantwoordelijkheden ondersteuningscoördinator:

 • De ondersteuningscoördinator heeft contact met alle geledingen van de school.
 • De ondersteuningscoördinator coördineert en stimuleert de totale ondersteuning inclusief de zorgcasussen; neemt deel aan casuïstiek: (ouder)gesprekken en overleggen.
 • De ondersteuningscoördinator buigt zich samen met onder andere de schoolarts, leerplichtambtenaar en het thuiszittersteam vanuit het samenwerkingsverband over de specifieke thuiszitters casussen.
 • De ondersteuningscoördinator speelt een verbindende rol in het contact van de school naar externe deskundigen, ouders en andere scholen en stemt deze informatie op elkaar af.
 • De ondersteuningscoördinator onderhoudt contacten met de overige onderdelen van het Samenwerkingsverband Zuid-Utrecht.
 • De ondersteuningscoördinator helpt de leerling en ouders om passende externe diagnostiek en/of hulpverlening op gang te brengen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de sociale kaart van de regio.
 • De ondersteuningscoördinator geeft adviezen wat betreft de zorgstroom, wijst op protocollen en volgt de meldcode indien nodig.
 • De ondersteuningscoördinator verzorgt de aanmelding van een leerling als deze verwezen wordt naar een boven schoolse tussenvoorziening.
 • De ondersteuningscoördinator adviseert bij het formuleren van de juiste formele en inhoudelijke aanvragen voor PCL Extra Steun.

De sollicitatiebrief met motivatie en CV uiterlijk per mail 23 oktober 2021 verzenden naar: sollicitatie@oosterlicht.nl
Contactpersoon: Henny van Nimwegen 

De sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 45 en 46.

Contactgegevens Oosterlicht College Nieuwegein

Dieselbaan 10
3439 MV Nieuwegein

030-6004800
post@oosterlicht.nl
https://www.oosterlichtnieuwegein.nl/