Orthopedagoog

School
Globe College
Dienstverband
0,6 fte

Tijdelijke vacature Orthopedagoog of (school)psycholoog


In verband met zwangerschapsverlof zijn we op zoek naar een enthousiaste & kundige orthopedagoog of (school) psycholoog voor 0,6 fte in de periode van 4 oktober 2021 tot 1 april 2022.

Wie zijn wij?

Het Globe College is een brede school voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) met veel aandacht voor sport, kunst en cultuur.
We verzorgen onderwijs op basis-, kader-, mavo-en mavo/havo niveau. De leerlingen van het Globe College zijn gemotiveerde jongeren waar de school hoge
verwachtingen van heeft. Die verwachtingen zorgen ervoor dat leerlingen geprikkeld worden om beter te presteren en hun talenten te ontwikkelen. Het Globe College biedt hiervoor de onderwijsvorm die bij de leerling past. Dat is de ambitie van de school: vertrouwen hebben in de ontwikkeling van de leerlingen door Taal, Talent en Toekomst.

In het kort

Wij zijn op zoek naar een ervaren orthopedagoog/psycholoog met een brede kennis binnen het VO en/of VSO. De orthopedagoog/psycholoog adviseert de directie over de ontwikkeling van het beleid met betrekking tot een verantwoorde plaatsing van leerlingen binnen onze school. Hij/zij verricht psycho- diagnostisch onderzoek en verleent orthopedagogische ondersteuning, ondersteunt en begeleidt de coördinator leerlingzorg, de mentorcoaches en het docententeam bij de aanpak van leerlingen met psychosociale of complexe problematiek en draagt zorg voor de eigen professionele ontwikkeling en deskundigheid. Verder observeert de orthopedagoog/psycholoog leerlingen en docenten gericht op individu/passend onderwijs waarbij het doel is waarborgen en verbeteren van het geboden onderwijs voor de leerling en door de docent.

Werkzaamheden/Competenties

 • Verrichten van handelingsgerichte diagnostiek en medebepalen van de onderwijsbehoeften van de leerling en ondersteuningsbehoeften van de docent;
 • Signaleren van mogelijke leer-en opvoedproblemen en hier de gewenste hulp aan koppelen. Mede opstellen - uitgangspunt, de zorgleerlingengroepshandelingsplannen en Ontwikkelperspectiefplannen (OPP’s);
 • Consultatieve leerling/docentbegeleiding o.a. op basis van observaties en gesprekken. Ondersteunen en begeleiden van docenten m.b.t. veranderingen in het kader van passend onderwijs;
 • Gesprekken met leerlingen en ouders (2delijns);
 • Vast lid van het Zorg advies team (ZAT) o.b.v. eigen expertise;
 • Medebepalen van de toelaatbaarheid van een leerling. Bepalen in- en uitstroomniveaus van de leerlingen, contacten met PO en VO-scholen;
 • Contacten(functionele)met externe instanties en ketenpartners
 • Wekelijks overleg met begeleider passend onderwijs (BPO) en MT
 • Coördineren, aanvragen, formuleren en verantwoorden van extra onderwijsarrangementen (integratieve beeld) en ondersteuning van arrangementsleerlingen en diens begeleiders;
 • Medebepalen van beleid rondom arrangementen en de uitvoering hiervan
 • Aanmelden van leerlingen aan het loket passend onderwijs (LPO)–i.o.m. BPO -via het OPP;
 • Samen met de coördinator leerlingzorg voorbereiden en implementeren beleid in het kader van passend onderwijs;
 • Samen met de coördinator leerlingzorg deelnemen aan zorgcoördinator en orthopedagoog overleggen, conferenties SWV, etc.

Dit vinden wij belangrijk

De competenties van een orthopedagoog/psycholoog op het Globe College zijn: communicatief vaardig, standvastig, innovatief, integer, samenwerkingsgericht, flexibel,
efficiënt en planmatig werken en uitstekend in staat zijn tot een helicopterview en snel verbanden kunnen leggen.

Daarnaast is kennis/affiniteit met de doelgroep, stadse vmbo-leerlingen, wenselijk.

Aanbod

Een boeiende baan (0,6 fte) op een prachtige school binnen een enthousiast team.
Salariëring vindt plaats conform de CAO-VO in max. schaal 11 OOP.

Sollicitatie

Als u enthousiast wordt en denkt te voldoen aan het profiel, dan kunt u tot uiterlijk 27 september een motivatiebrief en cv mailen naar dhr. F.G.M. Corneth ( rector) via directie@globecollege.nl

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met mevrouw K. van Lent, orthopedagoog.
Voor procedurele en algemene vragen kunt u contact opnemen met mevrouw I. Tanis, afdelingsleider en verantwoordelijk voor portefeuille Zorg & Ondersteuning. Beiden zijn bereikbaar via 030 –511 2000

Contactgegevens Globe College

Grebbeberglaan 7
3527 VX Utrecht

030-5112000
info@globecollege.nl
http://www.globecollege.nl

Download

Bijlage
210902-globe-tijdelijke-vacature-orthopedagoog_.pdf
Download bijlage