Docent Nederlands 2e graads

School
Niftarlake College
Dienstverband
0,6 fte (15 lesuren)

Docent Nederlands 2e graads vervanging

Sluitingsdatum

20-12-2020

Met ingang van

01-01-2021

Soort vacature

Parttime

Dienstverband

Tijdelijk

FTE

0,6 fte

Aantal uren

15 lesuren

Omschrijving

NEDERLANDS 2e graads

De sectie Nederlands bestaat uit 14 personen.
We zijn op zoek naar een docent Nederlands vanaf 4 januari 2021 tot einde schooljaar 2020-2021. Vanwege de lockdown zullen de eerste weken alleen online lessen worden gegeven. Het is daarom van belang dat je computervaardig bent.

Het betreft twee klassen mavo 2, twee klassen atheneum 2 en één klas havo 1. Het gaat om vervangingsuren van o.a. opname ouderschapsverlof binnen de sectie.

Voor het algemene profiel van onze medewerkers en de doelen en visie van de school verwijzen wij naar de algemene inleiding op deze site over werken bij het Niftarlake College.

Afhankelijk van de bevoegdheid, ervaring en competenties is waardering van deze functie in schaal LB, LC of LD mogelijk. De sollicitatiegesprekken zullen online worden gevoerd via Microsoft Teams met de afdelingsleider en sectievoorzitter Nederlands.

We vragen je z.s.m. te solliciteren, doch uiterlijk vóór 21 december a.s. Solliciteren kan via sollicitatie@niftarlake.nl, en mag gericht worden aan Erik Visser.

Werken bij het Niftarlake

Wil je werken bij het Niftarlake College? Dan kom je terecht op een school die in beweging is. Onze school met ruim 1680 leerlingen biedt klassikaal onderwijs maar we hebben daarnaast verschillende vormen van vernieuwend onderwijs. De ‘creative hub’ is een prachtige, creatieve werkplaats voor het vak Onderzoeken en Ontwerpen (in het kader van ons Technasium), het vak Communicatie en Cultuur en andere meer projectmatige onderwijsvormen. In de mavo krijgen onze leerlingen te maken met het Bèta challenge programma. Alle leerlingen van het Niftarlake werken met een device (iPad) ter ondersteuning van differentiatie in de lessen. Het Niftarlake College is een school met een hecht team medewerkers en een collegiale werksfeer. We investeren in scholing van medewerkers gericht op algemene en persoonlijke doelen. Voor medewerkers die starten op het Niftarlake College staat er een team opleiders in school klaar en is er vakgerichte begeleiding vanuit de sectie. Er is nauw contact met je teamleden en leidinggevende. Er zijn naast reguliere vaklessen veel andere taken en verantwoordelijkheden voor docenten.

Op het Niftarlake College werkt iedereen op donderdag. We geven les tot circa 15.00 uur en daarna is er ruimte voor overleg en ontwikkeling.

Ben je een Niftarlaker, dan ben je iemand met een open en ontwikkelingsgerichte houding. Je bent iemand die graag meedenkt over de gezamenlijke pedagogische aanpak van leerlingen en bereid te reflecteren en te professionaliseren.

Kernwaarden

Verbindend – Ondernemend – Verantwoordelijk – Positief

Per functieprofiel worden verschillende niveaus van verantwoordelijkheid gevraagd. Je krijgt in een onderwijsteam veel zeggenschap over de invulling van het onderwijs in de desbetreffende afdeling.

Schooldoelen:

In het schoolplan van het Niftarlake College hebben wij ons ten doel gesteld het leren zichtbaar te maken en leerlingen uit te dagen.

De schooldoelen zijn o.a.:

  • De leerling en zijn/haar leerproces zijn in beeld.
  • De leerling neemt verantwoordelijkheid voor zijn/haar leerproces.
  • We maken leren betekenisvol door thematisch onderwijs en/of vak integratie.
  • Leerling, ouder(s) en mentor hebben in beeld aan welke ontwikkelpunten de leerling wil/moet werken.
  • We zijn we het komende schooljaar bezig met een versterkt determinatieproces in klas 1 en 2.

Contactgegevens Niftarlake College

Pauwenkamp 151
3607 GK Maarssen

085-7608300
post@niftarlake.nl
http://www.niftarlake.nl

Download

Bijlage
vacature-ne-vv-20-21.pdf
Download bijlage