Intern begeleider

School
Da Costaschool Kanaleneiland
Dienstverband
0,6 - 0,8 fte

Jouw profiel

 • levert een wezenlijke bijdrage aan de ontwikkeling van het zorgbeleid, de coördinatie en uitvoering van het zorgbeleid en de begeleiding en professionalisering van leraren
 • levert een wezenlijke bijdrage aan de doorontwikkeling van onderwijskwaliteit
 • maakt deel uit van het managementteam
 • neemt besluiten over de plaatsing en terugplaatsing van leerlingen overlegt met externen

Kernactiviteiten

1. Bijdragen aan de voorbereiding en evaluatie van het zorgbeleid:

 • Analyseert de zorgactiviteiten en leerresultaten van leerlingen en werkt op basis daarvan leerlijnen uit.
 • Adviseert de schoolleiding bij het ontwikkelen van onderwijs- en zorgbeleid in de school
 • Adviseert de schoolleiding over de aanname van zorgleerlingen.

2. Coördinatie en uitvoering van het zorgbeleid:

 • Draagt zorg voor de opzet en uitwerking van het leerlingvolgsysteem.
 • Coördineert activiteiten voor plaatsing en terugplaatsing van (zorg)leerlingen.

3. Begeleiding van leraren:

 • Ondersteunt collega’s bij het afnemen van diagnostische toetsen en observaties van leerlingen, het interpreteren van gegevens over de ontwikkeling van leerlingen, het opstellen van handelingsplannen en bij het zoeken/ontwikkelen van lesmateriaal voor remedial teaching.
 • Observeert klassensituaties om collega’s te adviseren over de aanpak van zorgleerlingen.

Functie-eisen

 • De intern begeleider heeft een duidelijke visie op leerlingbegeleiding en op opbrengst- en handelingsgericht werken en heeft de opleiding tot Intern Begeleider afgerond.
 • Je bent flexibel, zelfstandig, maar kan ook goed in teamverband samenwerken en denkt in kansen en mogelijkheden. Communiceert tijdig, duidelijk, open en transparant met kinderen, ouders en collega’s.

Wij bieden

 • Ondersteuning door de directeur.
 • Leerlingen die enthousiast zijn om te leren, waarvan sommigen net een zetje van jou nodig hebben om tot bloei te komen
 • Een gemotiveerd team dat wil leren en verder ontwikkelen.
 • Een school die wil blijven werken aan kwaliteitsverbetering.
 • Inschaling conform cao op basis van ervaring.

De procedure

Wanneer je belangstelling hebt kun je contact opnemen met Yücel Aydemir, de directeur (directie@bsdacosta.nl) 030 288 0857.

Contactgegevens Da Costaschool Kanaleneiland

Afrikalaan 28A
3526 VN Utrecht

030-2880857
dacosta.kanaleneiland@pcou.nl
http://www.bsdacosta.nl