St. Bonifatiuscollege is op zoek naar een docent CKV en Kunst Algemeen (10 lesuren, m.i.v. 10 februari 2020)

School
St. Bonifatiuscollege
Dienstverband
tijdelijk, 10 lesuren

Het St. Bonifatiuscollege is een katholieke scholengemeenschap voor havo, atheneum en gymnasium. De school geeft vorm aan een brede ontwikkeling van leerlingen vanuit drie pijlers kwaliteit, verbondenheid en diversiteit. De sfeer op het Boni is te omschrijven als open, met ruimte voor ieders eigenheid en betrokkenheid op elkaar en op de schoolgemeenschap als geheel. De school biedt sterk inhoudelijk onderwijs waarin de vaksecties werken aan ontwikkeling van het vakonderwijs. De medewerkers van de school zijn gericht op vernieuwing van het onderwijs met ruimte voor maatwerk en keuzevrijheid van leerlingen. Het ontwerp van het nieuwe gebouw is erop gericht ruimte te bieden aan deze onderwijsontwikkeling. Met ingang van 10 februari 2020 zijn we ter vervanging wegens zwangerschaps- en bevallingsverlof op zoek naar een enthousiaste collega.

Docent CKV en Kunst Algemeen

Het betreft ongeveer 10 lesuren in de bovenbouw.
De lessen staan ingepland op dinsdag tot en met vrijdag.

Stuur je motivatie en cv aan mevrouw drs. J.A.S.M. Schreuder, rector: vacature@boni.nl

Contactgegevens St. Bonifatiuscollege

Burg. Fockema Andrealaan 7
3582 KA Utrecht

030-2512315
boni@boni.nl
http://www.boni.nl