DaVinci Plusklas is op zoek naar een plusleerkracht

Dienstverband
0,3 fte

De Wereldwijzer, Da Costaschool, Blauwe Aventurijn en de Baanbreker zijn vier basisscholen in Utrecht Zuid Oost. De vier basisscholen willen gezamenlijk een intensief plusaanbod aanbieden. Dit plusaanbod noemen we DaVinci.

Voor deze plusklassen hebben we een enthousiaste ervaren leerkracht nodig. De leerkracht geeft deels les en is deels ambulant. Daarnaast zijn er tijdens de opstartfase een externe partij en vier talentcoaches van de vier scholen betrokken.  Samen geven jullie vorm aan de DaVinci plusklassen. 

Het lesmateriaal voor een DaVinci-groep staat niet vast en is dus vormbaar. Het is daarom belangrijk dat de DaVinci-leerkracht openstaat voor ideeën van de leerlingen. De eigenschappen flexibiliteit, creativiteit en aanpassingsvermogen zijn nodig om delen uit lessen spontaan te schrappen of juist aan te vullen met extra opdrachten of werkvormen. Ook moet de leerkracht bereid zijn om tijd te steken in het ontwikkelen van en zoeken naar passend lesmateriaal. Enthousiasme en affiniteit met talentvolle leerlingen is voor de leerkracht vanzelfsprekend. De DaVinci-leerkracht staat ervoor open om samen met de talentvolle leerlingen op een plezierige en speelse wijze te ontdekken en te leren.

Onze voorkeur gaat er naar uit dat je dit schooljaar al start met de voorbereidingen voor de DaVinci plusklas. Afhankelijk van je beschikbare uren. We willen namelijk dat je  goed bent voorbereid op de lessen en contacten onderhoudt met de ouders en groepsleerkrachten. Het is een baan waarin je je helemaal kan verdiepen in de behoeften van het begaafde kind.

 Wat verwachten we van jou als leerkracht?

  • Je hebt een duidelijke visie op hoogbegaafdheid. Je kent verschillende opvattingen over begaafde leerlingen en hebt zicht op theorieën over begaafdheid.
  • Je bent in staat om een goede relatie op te bouwen met de leerling. Je weet hoe je in gesprek moet gaan met de begaafde leerling. Je bent in staat een veilig pedagogisch klimaat te scheppen. 
  • Je bent in staat de zwakke en sterke kanten van de leerling te onderzoeken. Je weet zowel de didactische als  pedagogische behoeften van de leerling om te zetten naar concrete lesdoelen. Je weet hoe je de leerling hierbij kan begeleiden. 
  • Jij bent in staat leerinhoud gerichte interventies vorm te geven waarbij aangesloten wordt op de educatieve behoeften van de leerling.
  • Als leerkracht werk je samen met de 4 talentcoaches. Samen werken jullie voortdurend aan het optimaliseren van het leerstofaanbod en zo nodig stel je de DaVinci visie in overleg bij.

 Heb je interesse?

Voor 17 mei kun je je sollicitatiebrief sturen naar Janine Ziemerink