PCOU Willibrord Academie


"Het is leerzaam en leuk om ervaringen
met leerkrachten
van andere scholen te delen."

PCOU Willibrord vindt de kwaliteit van het onderwijs erg belangrijk. De Academie van PCOU Willibrord biedt daarom verschillende trainingen en trajecten aan voor leerkrachten/docenten van het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs. Op deze manier blijven zij volop in ontwikkeling; er wordt kennis ontwikkeld en gedeeld, over ervaringen gesproken en er vindt nascholing plaats op verschillende inhoudelijke onderwijskundige zaken.

Aanbod trainingen en cursussen

Tijdens het schooljaar worden er bovenschools verschillende trainingen en cursussen georganiseerd. Denk bij het primair onderwijs bijvoorbeeld aan 'Een goede start' waarbij leerkrachten handvatten krijgen om aan het begin van het schooljaar een goede structuur neer te zetten of aan 'Werken aan goed technisch leesonderwijs'. Ook in het voortgezet onderwijs worden verschillende trainingen aangeboden voor docenten, zoals:

  • Beeldcoach: het begeleiden van docenten met behulp van video-opnames in de klas.
  • Trainingen voor pedagogisch en didactisch handelen.
  • Lesson Study: docenten werken samen aan het ontwerpen, uitvoeren en onderzoeken van een les.
  • Training voor het coachen van collega's.

Werk je op een school bij PCOU Willibrord en ben je benieuwd naar het aanbod? Klik dan op deze link en log in!

FRIS

FRIS is een tweejarig programma voor startende leerkrachten in het primair onderwijs en werkt met intervisie, trainingsacteurs en individuele beeldcoaching. In de training komen praktijkvaardigheden op het gebied van klassenmanagement, interactie met de kinderen, het scheppen van een goed pedagogisch klimaat en het voeren van oudergesprekken aan bod. Ervaringen met andere startende leerkrachten worden uitgewisseld. Dit geeft inzicht in je eigen handelen en vergroot je vaardigheden, waardoor je zekerder voor de klas staat.

Lerende netwerken

In de lerende netwerken werken leerkrachten/docenten en onderwijs ondersteunend personeel (oop) van diverse scholen samen om het onderwijs te verbeteren en te vernieuwen. Lerende netwerken zijn voor het PO, VO, (V)SO en gemengd. Voorbeelden van lerende netwerken zijn robotica & programmeren, het omgaan met social media, eigenaarschap van de leerling, digitaal toetsen, een lerend netwerk hoogbegaafdheid, een lerend netwerk groep 3 en een lerend netwerk groep 8. Een lerend netwerk is dé plek om collega’s van andere scholen te ontmoeten, om met elkaar in gesprek te gaan over een thema en om kennis te delen die het handelen in de dagelijkse praktijk verbeteren.