PCOU Willibrord Academie


"Het is leerzaam en leuk om ervaringen
met leerkrachten
van andere scholen te delen."

PCOU Willibrord staat voor kwalitatief goed primair-, voortgezet- en (voortgezet) speciaal onderwijs. In de praktijk is het daarom belangrijk om alle medewerkers continu de kans te bieden om zich te ontwikkelen en professionaliseren. Om hier vorm aan te geven, is enkele jaren geleden de PCOU Willibrord Academie van start gegaan.

De Academie heeft tot doel om de expertise die binnen de scholen aanwezig is optimaal te benutten, verder te ontwikkelen en vooral ook te delen met de andere scholen binnen de Stichting. Het is dè plek om collega’s van andere scholen te ontmoeten, om met elkaar in gesprek te gaan over een thema en om kennis te delen die het handelen in de dagelijkse werkpraktijk verbetert!


De Academie biedt op verschillende manieren de mogelijkheid tot vraaggerichte ontwikkeling en innovatie;

  1. We organiseren bovenschoolse workshops/trainingen/voorlichtingen, waarin het opdoen van nieuwe kennis en vaardigheden centraal staat.
  2. Ook is er de mogelijkheid om een leernetwerk op te zetten. Leernetwerken zijn groepen medewerkers die op een informele, actieve manier samen kennis delen en ontwikkelen. We onderscheiden:
  • Leernetwerken gericht op uitwisseling en/of intervisie: aan de hand van een bepaald thema worden praktische kennis, ervaringen en/of materiaal uitgewisseld tussen verschillende scholen. Het is tenslotte zonde als scholen afzonderlijk steeds het wiel moeten uitvinden!
  • Leernetwerken gericht op ontwikkeling & innovatie van het onderwijs. Hierbij onderzoeken deelnemers aan de hand van een onderwijsthema  nieuwe/vernieuwende procedures en materialen en naar de wijze waarop deze uiteindelijk geïntegreerd kunnen worden in de dagelijkse praktijk op de scholen.

Werk je op een PCOU Willibrord school en ben je benieuwd naar het actuele Academie-aanbod? Klik dan op deze link en log in!
Heb jij een suggestie voor een nieuw onderwerp in de Academie waarover je meer zou willen weten? Of heb jij zelf veel kennis over een bepaald onderwerp in huis die je met je collega’s zou willen delen? Mail dan naar academie@pcouwillibrord.nl