Bestuur en raad van toezicht

College van bestuur

Het college van bestuur van PCOU Willibrord geeft leiding aan de schoolleiders en managers van de adviserende en ondersteunende teams van Service & Advies. Het bestuur bestaat uit: Mw. drs. F.M. (Fawzia) Nasrullah (voorzitter) en Dhr. mr. A.W. (Andries) Mulder (lid). 

Andries Mulder en Fawzia Nasrullah

Raad van toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid en handelen van het college van bestuur en fungeert als adviseur en klankbord van het bestuur.

Mw. dr. J.J. (Joyce) Sylvester (voorzitter)
Dhr. drs. E.J. (Ernst) Vissers Msc
Mw. ir. E. (Erica) Schaper MBA
Dhr. mr. drs. K.A.M. (Stan) Topouzis
Dhr. dr. S. (Sennay) Ghebreab
Dhr. mr. G.J.A.M. (Gert-Jan) van der Vossen RC

Raad van toezicht (van links naar rechts): Stan Topouzis, Joyce Sylvester, Erica Schaper, Ernst Vissers, Sennay Ghebreab en Gert-Jan van der Vossen