Ouders en leerlingen

Stichting Protestants Christelijk Onderwijs (PCOU) is er voor basisonderwijs en speciaal onderwijs (sbo, so en vso). De Willibrord Stichting bestuurt scholen in het voortgezet onderwijs.

De leerling als spil

Stichting PCOU en de Willibrord Stichting werken nauw samen. We stoppen niet bij goed onderwijs. Ons streven is beter onderwijs. Onderwijs waarin de leerling de spil vormt en optimaal de kans krijgt zijn/haar talenten te ontplooien. Maar ook onderwijs dat aansluit bij de maatschappij.

Onze taak is om leerlingen zonder onnodige vertraging aan een diploma te helpen op het niveau dat past bij hun talenten. Vanuit een christelijke achtergrond helpen wij onze leerlingen op te groeien tot verdraagzame, zelfstandig denkende burgers die zich verantwoordelijk voelen voor hun naasten en niemand uitsluiten op grond van ras, kleur, godsdienst, afkomst of seksuele geaardheid.

Vanuit onze achtergrond hebben wij veel aandacht voor alles wat te maken heeft met veiligheid, respect en gelijkwaardigheid. Dat is onze inspiratie en die gaat verder dan alleen onze wettelijke taak: zorgen voor goed onderwijs. 

Betrokken ouders

Een van de speerpunten in de meerjarenplannen van de Stichting PCOU en de Willibrord Stichting is dat onze scholen actief beleid voeren om de betrokkenheid van de ouders te bevorderen. Ouders en school kunnen elkaar aanvullen en versterken. Als ouders betrokken zijn, leren hun kinderen beter en worden problemen sneller gesignaleerd.

Op onze scholen ligt de nadruk op ouders als partner. Samen doe je wat het beste is voor de leerling. 

Professionals in leren

Geen lerende leerling zonder lerende docent. Geen lerende docent zonder lerende organisatie. De PCOU Willibrord Academie brengt het onderwijs steeds een stap verder. Ons eigen onderwijs én het onderwijs aan onze leerlingen.

Gezonde financiële basis

Goed onderwijs vergt een solide financiële basis. Stichting PCOU en de Willibrord Stichting voldoen aan de landelijke financiële normen voor onderwijsorganisaties en zijn financieel voorbereid op de toekomst. Hierdoor kunnen de scholen hun aandacht vooral richten op onderwijsontwikkeling in het belang van onze leerlingen.

De Stichtingen hebben een eigen beleid, maar bundelen de krachten waar mogelijk. Zo ondersteunt bureau service & advies de scholen van beide stichtingen.

Meer informatie