Strategieplan 2017-2021

PCOU en Willibrord hebben een strategieplan voor de periode 2017-2021 dat een aantal speerpunten bevat. De speerpunten worden in commissies uitgewerkt, in meerjarenplannen per beleidsterrein. In de schoolplannen en jaarplannen van het bedrijfsbureau wordt een en ander geconcretiseerd.

Lees hier het volledige Strategieplan 2017-2021.