Stichting PCOU

Stichting PCOU bestuurt 30 scholen voor basisonderwijs en speciaal onderwijs (sbo, so en vso) in Utrecht.

De scholen variëren in omvang van 80 tot 725 leerlingen.

De scholen hebben samen ruim 8.000 kinderen en ongeveer 1.000 medewerkers.

Speciaal onderwijs is een heel eigen tak van onderwijs. Het is voor de leerkrachten een puzzel om ieder kind maatwerk te kunnen bieden. Ook voor de directie van de scholen is het een vraagstuk, want zij moeten de doorvertaling maken naar de verbinding in deze samenleving. Als beleidsmedewerker en bestuur heb je weer een puzzel op schooloverstijgend niveau. Het is heel belangrijk dat dat gebeurt, want in een uithoek op een eilandje komt het speciaal onderwijs nooit tot de prestaties die we voor de aan ons toevertrouwde kinderen moeten leveren. En zij verdienen het beste.