Missie & visie

Missie

Vanuit de christelijke grondslag wil PCOU Willibrord er zijn voor alle kinderen en jongeren. PCOU Willibrord wil bijdragen aan een inclusieve samenleving, een samenleving die plaats biedt aan iedereen en waarin iedereen ertoe doet en meedoet. PCOU Willibrord respecteert alle geloofsovertuigingen, de scholen staan open voor iedereen. Iedere school geeft actief invulling aan de identiteit, op een manier die past bij de eigen situatie. Hiertoe is een Handreiking identiteit ontwikkeld.

Voor iedere leerling de beste ontwikkelkansen. 

Visie

Het onderwijs in de scholen is gericht op de ontwikkeling van het talent van ieder kind en iedere leerling. De scholen ondersteunen kinderen en leerlingen bij het ontdekken waar ze trots op kunnen zijn. Kinderen en leerlingen leren sociaal vaardig en zelfbewust te zijn in de samenwerking met anderen en zijn nieuwsgierig naar hun eigen mogelijkheden en die van de ander. Het doel is dat zij met vertrouwen hun toekomst tegemoet gaan en een betekenisvolle bijdrage kunnen leveren aan de samenleving.

We geloven dat iedereen zich kan ontwikkelen door een leven lang te leren, leerlingen én medewerkers. PCOU Willibrord is een lerende organisatie, gericht op ontwikkeling van leerlingen en van medewerkers.

We vinden het belangrijk dat leerlingen en medewerkers met plezier naar school gaan en zich veilig en gerespecteerd voelen. We werken aan een vreedzaam pedagogisch klimaat waarin respectvol met elkaar wordt omgaan.

We zoeken nadrukkelijk de verbinding met de ouders van onze leerlingen en met externe partners met wie we onze ambities kunnen realiseren.

De basiskwaliteit van het onderwijs moet gewoon goed zijn en vervolgens kijk je naar ieder kind afzonderlijk. Hoe kan dit kind het beste leren en welke talenten heeft het? Maak daar dan optimaal gebruik van.