Jaarverslag

In de jaarverslagen van de Stichting PCOU en de Willibrord Stichting informeren wij u over het gevoerde beleid, de resultaten daarvan en de algehele gang van zaken binnen de stichtingen.

Heeft u opmerkingen of suggesties over de inhoud van de jaarverslagen? Neem dan contact met ons op. Wij gebruiken uw opmerkingen om de kwaliteit van de verantwoording en verslaglegging verder te verbeteren.