Jaarverslag

In de jaarverslagen van de Stichting PCOU en de Willibrord Stichting informeren wij u over het gevoerde beleid, de resultaten daarvan en de algehele gang van zaken binnen de stichtingen.

In de jaarverslagen staat hoe ver we zijn gekomen met onze doelen uit het meerjarenbeleidsplan 2013-2016 'Focus op beter onderwijs'. Er is aandacht voor de cijfers, maar ook voor de verhalen daarachter.

Heeft u opmerkingen of suggesties over de inhoud van de jaarverslagen? Neem dan contact met ons op. Wij gebruiken uw opmerkingen om de kwaliteit van de verantwoording en verslaglegging verder te verbeteren.