Identiteit

Levensbeschouwelijk, christelijk onderwijs vormt de oorsprong van Stichting PCOU en de Willibrord Stichting. Dat uitgangspunt vatten we breed op, want de leerlingen op onze scholen hebben een heel diverse achtergrond.

Identiteit gaat over belangrijke levensvragen als: wie ben ik, waar kom ik vandaan, wat is de zin van het leven, vragen over pech en geluk, is er meer tussen hemel en aarde… Vragen die vaak zichtbaar en tastbaar worden in woord en beeld, kunst en cultuur, waarden en normen.

Aandacht voor feesten, verhalen en rituelen versterken onze identiteit. 

Identiteit betekent ook: Hoe sta jij in onze wereld? Kun jij een verschil maken? Want wij vinden gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de wereld van fundamenteel belang. Daarom dagen we kinderen uit om hun talenten te ontdekken en hiervoor in te zetten.

Wij leren leerlingen hoe ze de held worden van hun eigen levensverhaal. 

Identiteit zie je terug in verhalen. Van vroeger en nu. Dichtbij en veraf. En in persoonlijke levensverhalen. In al die verhalen komen we twijfel, verwondering, geloof, hoop en idealisme tegen. Die verhalen verbinden en roepen weer nieuwe vragen op. Zo blijven we in beweging!

Nieuwe verhalen ontdekken en delen is heel inspirerend. 

Werkgroep Identiteit

Identiteit wil ‘gevoed’ worden. Natuurlijk werken de scholen hier vooral zelf aan, maar het is ook een taak van onze Werkgroep Identiteit. Die geeft ondersteuning om activiteiten te organiseren die passen bij de eigen schoolidentiteit.

Ze organiseert ook bovenschoolse activiteiten, zoals filmavonden in theater 't Hoogt.

Dankzij films over onderwijs en herkenbare dilemma’s komen we als leerkrachten op een andere manier met elkaar in gesprek. 

Be a Nelson

Identiteit wordt vooral zichtbaar in wat je doet. Daarom werken we mee aan het project ‘Be a Nelson’, onderdeel van het landelijke project ‘MasterPeace’. Het meerjarige project 'Be a Nelson' van PCOU/Willibrord is op de identiteitsconferentie op 9 maart 2016 van start gegaan. Basis van dit project zijn de waarden naastenliefde, ontmoeting en compassie. Deze waarden krijgen pas echt betekenis als ze als werkwoorden worden gezien. Met 'Be a Nelson' laten docenten en leerlingen met concrete acties zien hoe zij de wereld mooier en leefbaarder willen maken. Via deze link kom je op onze leswebsite: www.wijzijneennelsonschool.nl

Iedereen begrijpt waar Nelson Mandela voor staat: niet wegkijken en het goede doen.