Bestuur/raad van toezicht

College van bestuur

Het college van bestuur bestuurt de stichtingen en geeft leiding aan de schoolleiders. Het bestuur bestaat uit:

  • Drs. Ir. M.A. (Marc) Mittelmeijer (voorzitter)
  • Drs. F.M. (Fawzia) Nasrullah¬†
Ieder kind kan maar één keer onderwijs volgen, in ieder geval in zijn kindertijd. Dit is de periode waarin de basis wordt gelegd voor later. Het onderwijs is de plek waar kinderen oefenen voor de samenleving. Alles wat je in de maatschappij tegenkomt, kom je ook op scholen tegen. 

Raad van toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid en handelen van het college van bestuur en fungeert als adviseur en klankbord van het bestuur.

Mw. dr. J.J. (Joyce) Sylvester (voorzitter)
Dhr. drs. E.J. (Ernst) Vissers Msc
Dhr. drs. Ph.F.M. (Philippe) Raets
Mw. ir. E. (Erica) Schaper MBA
Dhr. mr. drs. K.A.M. (Stan) Topouzis
Dhr. dr. S. (Sennay) Ghebreab

v.l.n.r Ernst Vissers, Erica Schaper, Philippe Raets, Joyce Sylvester, Stan Topouzis en Sennay Ghebreab