Bestuur en raad van toezicht

College van bestuur

Het college van bestuur van PCOU Willibrord geeft leiding aan de schoolleiders en managers van de adviserende en ondersteunende teams van Service & Advies. Het bestuur bestaat uit: Mw. drs. F.M. (Fawzia) Nasrullah (voorzitter) en Dhr. mr. A.W. (Andries) Mulder (lid). (Foto en tekst van Andries Mulder zijn in de maak). 

Ieder kind kan maar één keer onderwijs volgen, in ieder geval in zijn kindertijd. Dit is de periode waarin de basis wordt gelegd voor later. Het onderwijs is de plek waar kinderen oefenen voor de samenleving. Alles wat je in de maatschappij tegenkomt, kom je ook op scholen tegen. 

Fawzia Nasrullah

Raad van toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid en handelen van het college van bestuur en fungeert als adviseur en klankbord van het bestuur.

Mw. dr. J.J. (Joyce) Sylvester (voorzitter)
Dhr. drs. E.J. (Ernst) Vissers Msc
Mw. ir. E. (Erica) Schaper MBA
Dhr. mr. drs. K.A.M. (Stan) Topouzis
Dhr. dr. S. (Sennay) Ghebreab
Dhr. mr. G.J.A.M. (Gert-Jan) van der Vossen RC

 

Joyce Sylvester

Ernst Vissers

Erica Schaper

Stan Topouzis

Sennay Ghebreab

Gert-Jan van der Vossen