Be a Nelson

Be a Nelson

Identiteit wordt vooral zichtbaar in wat je doet. Daarom werken we mee aan het project ‘Be a Nelson’, onderdeel van het landelijke project ‘MasterPeace’. Nelsonscholen zijn scholen die zich laten inspireren door het levensverhaal van Nelson Mandela. Basis van dit meerjarige project zijn de waarden naastenliefde, ontmoeting en compassie. Leerlingen en docenten wisselen hun eigen levensverhaal uit, ontdekken elkaars talenten en zetten die in om een positieve bijdrage te leveren aan de wereld. Omdat in ieder van ons een Nelson leeft!

Verbinding

Be a Nelson zorgt voor verbinding:

  • Op je eigen school: omdat leerlingen met elkaar hun talenten inzetten voor anderen. Zo laat je als school zien waar je voor staat. Wat jouw identiteit is. Woorden én daden!
  • In de omgeving: omdat de school actief aanwezig is in de wijk, het dorp, de stad. Als levende visitekaartjes van Be a Nelson die culturen en verschillen in allerlei opzichten overbruggen.
  • Ver buiten je eigen buurt: omdat je contact kunt leggen met kinderen uit andere landen en van elkaars wereld kunt leren. Want een Nelson is een wereldburger.
  • In onze eigen stichting: omdat het onze gezamenlijke waarden praktisch maakt. Naastenliefde, ontmoeting en compassie zijn voor een Nelsonschool werkwoorden.

Hoe word je een Nelsonschool?

Heel simpel! Door te laten weten hoe jouw school voor verbinding zorgt. Concreet: wat doen leerlingen voor anderen, welke ontmoetingen zorgen in en buiten de school voor contact en respect, hoe wordt de wereld dankzij die inzet leefbaarder en mooier… Je kunt bijvoorbeeld je kerstproject gemakkelijk met ‘Be a Nelson’ verbinden. Kijk hier voor de voorwaarden.

Inspirerende voorbeelden

Een aantal scholen is al actief aan de slag. Zo werkt Jenaplanschool ‘De Brug’ (Utrecht) aan een project over gezond eten. De leerlingen verbouwen groenten en fruit in moestuintjes en de oogst gaat naar gezinnen die moeilijk kunnen rondkomen. Kijk hier voor meer inspirerende voorbeelden van scholen van Stichting PCOU en de Willibrord Stichting.

Meer informatie

'Wij zijn een Nelsonschool' is een initiatief van Stichting PCOU en de Willibrord Stichting. Op wijzijneennelsonschool.nl staat het laatste nieuws en inspirerende voorbeelden van andere scholen met concrete lessuggesties. Wil je een Nelson-activiteit delen of heb je vragen? Stuur een e-mail naar: info@wijzijneennelsonschool.nl.