Leerlingen schrijven geschiedenis: Limus College van start

Leerlingen van het Limus College schrijven op 22 augustus geschiedenis. Zij zijn de eerste leerlingen van onze nieuwe school voor voortgezet onderwijs. Op hun eerste schooldag gaat het Limus College na drie jaar van ontwikkelen echt van start.

Een van die eerste leerlingen is Ferre. Hij startte niet alleen aan zijn allereerste dag op de middelbare school, maar ook als een van de oudste leerlingen van het Limus College. Best spannend, zo merkte Ferre aan het vroege tijdstip waarop hij wakker werd. Gelukkig stond de kersverse middelbare scholier een warm welkom te wachten. “We mochten voor deze ene keer met de lift naar boven. Het Limus College zit namelijk op de bovenste verdieping van het schoolgebouw van Volt”, vertelt Ferre. “In de lift zagen we al onze namen op bordjes staan. Boven lag er een groene loper voor ons uitgerold en gingen we op de foto. Zelfs de pers was erbij.”

Levensechte projecten

“Het Limus College biedt de kernvakken Nederlands, Wiskunde en Engels op het eigen niveau van de leerling aan. Alle overige vakken komen aan bod in levensechte projecten waarbij leerlingen van verschillende niveaus samenwerken”, vertelt Gijs Droste, rector van het Limus. “We besteden veel aandacht aan vaardigheden als creatief denken, (wereld)burgerschap en samenwerken. Zo stimuleren we onze leerlingen zichzelf en de wereld om zich heen te ontdekken en een echte wereldburger te worden.” Het projectonderwijs is een van de redenen dat Ferre voor het Limus College koos: “Op mijn basisschool werkten we ook aan projecten. We mochten ook naar buiten en maakten dingen met elkaar. Die lessen blijven je bij.”

School van de toekomst
Wat hebben kinderen die opgroeien in de wereld van nu en de dag van morgen nodig? Met die vraag in het achterhoofd is de nieuwe middelbare school voor vmbo-TL, havo en vwo ontwikkeld. In gesprekken met PCOU Willibrord-collega’s, ouders, leerlingen, organisaties en het bedrijfsleven zijn ideeën opgehaald voor de ideale school van de toekomst. Zo werd een nieuw onderwijsconcept ontwikkeld. Daarmee leren en ervaren jongeren hoe zij onderdeel zijn van de wereld om hen heen, met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en zelfreflectie.

Wij zijn Limus
Ook voor Engels docent en mentor Jan-Anne Heijenga is de eerste schooldag een bijzonder moment. “Ik kan bijna niet geloven dat ik deze kans krijg. Deel uitmaken van het Limus College vraagt een grote investering in tijd en energie. Tegelijkertijd is het heel inspirerend om met collega’s zó op een lijn te zitten. Ik sta versteld van hoeveel kennis we met zo’n klein team in huis hebben. Er zijn zoveel fantastische ideeën voor projecten. Zo starten we met ‘Wij zijn Limus’, waarin we de waardes van onze school behandelen, maar ook de historie van deze plek, de herkomst van de naam en de bodem waarop de school staat. Zo komen verschillende vakken samen”, vertelt Jan-Anne. “Ik zit helemaal op mijn plek en ik hoop dat we uitgroeien tot een school van betekenis voor veel leerlingen uit de regio.”

Extra plaatsen

Met de komst van de school zijn er extra plaatsen toegevoegd aan het Utrechtse onderwijsaanbod. En dat is nodig, want ook het afgelopen jaar vond er een loting plaats onder groep 8-leerlingen. Uiteindelijk is er ruimte voor zo’n duizend leerlingen op het Limus College. Elk jaar komt er een leerjaar bij. De school verhuist over een aantal jaar naar nieuwbouw aan de Hindersteinlaan.

Welkomstspeech van Rector Gijs Droste

Naambordjes in de lift