PCOU Willibrord bouwt twee nieuwe scholen in regio Utrecht: Limus College en De Merwe

De komende jaren komen er in de stad Utrecht twee nieuwe scholen van PCOU Willibrord bij: middelbare school het Limus College aan de Hindersteinlaan in Vleuten-De Meern en basisschool De Merwe in Merwedekanaalzone, een nieuw te ontwikkelen gebied tussen het Merwedekanaal en de Europalaan. Beide scholen hebben een eigentijds onderwijsconcept dat uitgaat van de nieuwsgierigheid van kinderen en leren in de echte wereld.

Met een groeiend inwoneraantal in Utrecht zijn de nieuwe scholen bijzonder welkom: de komende jaren verwacht de gemeente dat het totaal aantal leerlingen in Utrecht blijft groeien tot zo’n 55.000 leerlingen in 2040. Dat is een groei van bijna 10.000 leerlingen. Bovendien kent Utrecht voor het middelbaar onderwijs jaarlijks een lotingsprocedure; vanwege overaanmelding op sommige scholen kan niet elke leerling geplaatst worden op de school van zijn eerste voorkeur. Door de komst van het Limus College komen er meer plekken binnen het voortgezet onderwijs en leerlingen hebben meer keuze. Fawzia Nasrullah, voorzitter raad van bestuur PCOU Willibrord: “Met de komst van het Limus en De Merwe leveren we een bijdrage aan de ontwikkeling van het onderwijs in Utrecht en bieden we meer kinderen in de stad en regio een plek om hun talenten te ontwikkelen. Beide scholen vormen een waardevolle aanvulling op het onderwijsaanbod binnen onze scholengroep. De laatste jaren moet er voor de middelbare school helaas geloot worden, ook in Leidsche Rijn. Met het Limus bieden we meer plek voor leerlingen op een middelbare school.”

Leren in de echte wereld

De onderwijsconcepten van beide scholen sluiten aan op wat de huidige tijd en toekomst vraagt van kinderen en jongeren. Myriam Rijks, projectleider nieuwe scholen bij PCOU Willibrord: Op basis van buurtonderzoek, prognoses van de gemeente en gesprekken met onderwijsprofessionals, ouders, leerlingen en betrokkenen uit bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties zijn concepten ontwikkeld voor een basisschool en een middelbare school: basisschool De Merwe, met een focus op levensecht leren, en het Limus College, een Nederlandse school met een internationaal karakter.” Twee aparte scholen die uitgaan van dezelfde visie. “We leiden kinderen op voor beroepen die nog niet bestaan, in een wereld die snel verandert. Dat vraagt om kinderen en jongeren die weten wie ze zijn en zelfbewust keuzes maken waarin ze zich willen ontwikkelen. We leiden kinderen op tot zelfbewuste wereldburgers door ze te laten ervaren hoe zij onderdeel uitmaken van de wereld om hen heen.” Dat gebeurt op beide scholen veel in projecten, binnen én buiten de schoolmuren. “Op beide scholen krijgen leerlingen de kernvakken aangeboden voor een stevige basis. In projecten werken ze intensief samen en betrekken we de buurt, bedrijven en organisaties. Je leert door te ervaren, informatie op te halen bij experts en het daarna toe te passen. Op Het Limus leren kinderen dat ze onderdeel zijn van een groter netwerk en krijgt het onderwijs een meer internationaal karakter. Daar zoeken we ook de samenwerking op met bedrijven en organisaties in de wijdere omgeving en wereldwijd. Daardoor begrijp je beter waarom je iets leert, omdat je het direct toe kunt passen op de wereld om je heen.”

 

Onderwijs op De Merwe

Onderwijs op het Limus college

Limus College vanaf augustus 2023 in Vleuten- De Meern

Het Limus College start in augustus 2023 op een tijdelijke locatie in Vleuten-De Meern. Daarmee komt de school in dezelfde buurt als het Amadeus Lyceum, dat aan de maximale capaciteit zit. Rond 2026 neemt de school zijn intrek in een nieuw gebouw op de definitieve locatie aan de Hindersteinlaan. Aan die locatiekeuze ging een inspraaktraject met bewoners vooraf. Op 20 april organiseert de gemeente een inloopavond voor omwonenden.

De Merwe in Merwedekanaalzone

Basisschool De Merwe wordt straks integraal kindcentrum, waarbinnen onderwijs en kinderopvang intensief samenwerken. De start laat nog even op zich wachten: zodra de eerste huizen opgeleverd worden - naar verwachting eind december 2024- krijgt de school een plek in Merwedekanaalzone. Merwedekanaalzone wordt een levendig deel van de stad met huur- en koopwoningen voor starters, gezinnen, ouderen en alleenstaanden. Ook komen er winkels, horeca, werkgelegenheid en gezondheidszorg.

PCOU Willibrord denkt vooruit

Meer informatie over de scholen staat op www.limus.nl en www.demerwe.nlHet Limus College en basisschool De Merwe vallen onder het bestuur van stichting PCOU Willibrord. Met 30 basis- en 12 middelbare scholen biedt de stichting onderwijs aan zo’n 20.000 leerlingen in de regio Utrecht. PCOU Willibrord werkt voortdurend aan onderwijsontwikkeling en -vernieuwing. Naast deze twee nieuwe scholen, zijn onlangs ook nieuwe onderwijsvormen ontwikkeld: zo gaat in augustus 2022 het Aurelius College van start en in 2021 lanceerden we het Jan Ligthart Brugjaar.