Leerlingen groep 8 oriënteren zich volledig virtueel

Alle scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Utrecht verzorgen tijdens deze lockdown hun Open Dagen en lesmiddagen helemaal online. De schoolbesturen en gemeenten hebben dat onderling afgesproken. Leerlingen die komende zomer overstappen van de basisschool naar het voortgezet onderwijs krijgen alle gelegenheid om digitaal kennis te maken met het aanbod van scholen.

De scholen doen hun uiterste best om via digitale middelen toch een duidelijk beeld te geven van de sfeer in de school en het onderwijsaanbod. Dat doen ze onder meer met speciale websites, virtuele rondleidingen, videotours en chatmogelijkheden. Alle actuele informatie over de overstap naar het VO in Utrecht en Stichtse Vecht wordt verzameld op één pagina. Daar zijn ook video's van de VO-scholen te vinden, tips voor groep 8-docenten om leerlingen hierin te begeleiden, links naar relevante sites, contactgegevens en actuele berichten.

Minder bewegingen

Ook de geplande Open Lesmiddagen vinden dit jaar - net als alle Open Dagen van de VO-scholen - niet fysiek plaats. Ook alle andere activiteiten in het kader van voorlichting en oriëntatie vinden dit schooljaar uitsluitend online plaats. Conform de RIVM-richtlijnen en het kabinetsbeleid wordt daarmee het aantal ‘verkeersbewegingen’ geminimaliseerd.

Bijzondere aandacht

De verdere PoVo-overstapprocedure verandert vooralsnog niet door de verlenging van de lockdown. Het basisschooladvies is bindend, conform wet- en regelgeving. Of de eindtoets (op het geplande moment) kan plaatsvinden en hoe de eindtoetsscore kan meewegen, wordt in een later stadium bekeken. De leerlingen die in dit jaar overstappen naar het VO, vormen vanwege de combinatie van fysiek en online onderwijs wel een bijzondere groep. De gezamenlijke schoolbesturen hebben uitgesproken dat zij zich samen verantwoordelijk voelen voor dit ‘corona-cohort’ en graag samen willen kijken hoe zij deze leerlingen zo goed mogelijk kunnen ondersteunen bij de overstap en het vervolg van hun onderwijsloopbaan.

Een overzicht van de activiteiten van onze middelbare scholen vind je hier