Feestelijke start nieuwbouw Rafael

Met een graafmachine en een grote schep zand, en met veel confetti en ballonnen vierden leerlingen van de Rafael vrijdagmiddag de start van de bouw van hun gloednieuwe schoolgebouw aan de Lanslaan.

De nieuwbouw in Transwijk biedt straks plek aan ruim 220 zeer moeilijk lerende kinderen tussen de 4 en 13 jaar. Leerlingen zongen een zelfgeschreven bouwlied en vierden dit feestelijke moment samen met medewerkers en zorg- en samenwerkingspartners Reinaerde en BSO Vriendjes.

Het gebouw aan de Lanslaan biedt straks plaats aan 220 kinderen die nu nog verdeeld zijn over drie verschillende locaties aan het Attleeplantsoen en de tijdelijke locatie aan de Bontekoelaan en de Trumanlaan. De samenvoeging is vastgesteld in het Meerjarenplan Onderwijshuisvesting van de gemeente Utrecht. Ook zorgpartner Reinaerde en de buitenschoolse opvang worden in dit gebouw gehuisvest, zodat de partijen nog beter kunnen samenwerken.  

Groeien in bescherming

Het gebouw is ontworpen door GSG architecten en verschillende medewerkers van Rafael en doet recht aan de ondersteuningsvragen van zeer moeilijk lerende leerlingen. Er komt een groene buitenruimte, opgedeeld in kleinere eenheden, waar kinderen kunnen rennen, klimmen en spelen. Verder heeft het gebouw twee gymzalen, een speelzaal en een snoezelruimte.

Veilig in- en uitstappen

Veel kinderen van de Rafael worden met schoolbusjes gebracht. De taxiroute loopt voortaan over het schoolplein, zodat kinderen veilig kunnen uit- en instappen. Busjes hoeven zo niet in de straat te parkeren. Over ruim een jaar worden de deuren van de nieuwe school geopend.