Brugjaar Jan Ligthart zorgt voor soepele overgang van basis- naar middelbare school

Het St-Gregorius College in Utrecht en Oosterlicht College in Nieuwegein zijn 31 augustus gestart met het Brugjaar Jan Ligthart. Dit nieuwe onderwijsconcept in de regio Utrecht slaat een brug tussen de basis- en de middelbare school en laat leerlingen in een jaar toegroeien naar het onderwijsniveau dat bij ze past. "Ouders zijn ontzettend blij dat we hiermee gestart zijn, er komen zelfs kinderen uit Amstelveen."

Op de allereerste schooldag komen de kinderen nog wat stil aangelopen, gaandeweg worden ze steeds drukker en meer ontspannen. Er worden grappen gemaakt en veel gelachen. Een enkele ouder pinkt een traantje weg. De behoefte aan een brugjaar is groot, vertelt Janine Ziemerink, beleidsmedewerker bij PCOU Willibrord. “Voor sommige kinderen is de stap naar de middelbare school te groot of te spannend. Sommige hebben meer tijd nodig en hebben baat bij een extra jaar waarin ze zich op hun eigen niveau verder kunnen ontwikkelen.” Ook ziet Ziemerink leerkrachten regelmatig worstelen met het geven van passend advies. “Ze vragen zich bij sommigen leerlingen af welke middelbare school nu het beste past.”

Eigen leerroute met veel persoonlijke aandacht

Het Brugjaar Jan Ligthart is bedoeld voor leerlingen met een vmbo tl, havo- of vwo-advies. Tijdens het brugjaar volgt elke leerling zijn eigen leerroute. “Leerlingen werken op hun eigen niveau en tempo en krijgen veel persoonlijke aandacht om te groeien naar het niveau dat bij hen past. Afhankelijk van wat een leerling nodig heeft, wordt er gewerkt aan rekenen, taal en spelling. Kinderen krijgen concentratietraining of werken aan het verminderen van faalangst. Tijdens lessen Engels en Wiskunde maken ze kennis met vakdocenten en iedereen heeft een vaste mentor.” De omgeving blijft vertrouwd: geen wisselingen van klaslokaal, maar elke les in dezelfde klas. Dat maakt dat leerlingen zich veilig voelen, aldus Ziemerink. Na het brugjaar gaan de leerlingen naar de eerste klas van het St- Gregorius College, het Oosterlicht College of een andere middelbare school.

Klein beginnen

Het Brugjaar Jan Ligthart start dit schooljaar met één klas op het St-Gregorius College en één op het Oosterlicht College. Ziemerink verwacht veel nieuwe aanmeldingen; niet alleen vanuit Utrecht en Nieuwegein, ook vanuit de regio. Omdat het een nieuw concept is, zijn we klein begonnen. Volgend jaar willen we meer leerlingen plaatsen. Ik hoor van ouders dat ze ontzettend blij dat we hiermee gestart zijn, we hebben zelfs kinderen uit Amstelveen. We verwachten binnen enkele jaren uit te groeien tot een aantal klassen per school.”   

Initiatief PCOU Willibrord

Het brugjaar is een initiatief vanuit Stichting PCOU Willibrord, waar beide middelbare scholen onderdeel van uitmaken, vanuit de visie dat elk kind een eerlijke kans en een goede start verdient in het (middelbaar) onderwijs. Het brugjaar is geïnspireerd op het Jan Ligthart brugjaar in Arnhem, waar het al veertig jaar een succesvol concept is.

Leerlingen werken op hun eigen niveau en tempo en krijgen veel persoonlijke aandacht om te groeien naar het niveau dat bij hen past. Afhankelijk van wat een leerling nodig heeft, wordt er gewerkt aan rekenen, taal en spelling. Kinderen krijgen concentratietraining of werken aan het verminderen van faalangst. Tijdens lessen Engels en Wiskunde maken ze kennis met vakdocenten en iedereen heeft een vaste mentor  Janine Ziemerink, beleidsmedewerker PCOU Willibrord