Brandbrief aan minister Slob over heropening scholen voortgezet onderwijs

De schoolleiders van de middelbare scholen van PCOU Willibrord hebben gisteren een brandbrief gestuurd aan minister Slob met daarin het dringende verzoek om alle leerlingen toe te staan naar school te gaan.

De schoolleiders spreken daarin samen met de schoolleiders van NUOVO hun zorgen uit over het welzijn van de leerlingen:

We zien een toename van somberheid, met soms zeer schrijnende situaties. Veel leerlingen ondervinden grote moeilijkheden om zichzelf te
activeren, ondanks de grote inspanningen van onze leraren 

Het is tijd voor creatieve oplossingen, waarbij er meer aandacht is voor welzijn, welbevinden en vertrouwen:

Wij pleiten daarom voor een snelle mogelijkheid om al onze leerlingen weer in de gelegenheid te stellen elkaar en onze docenten te ontmoeten. Daarvoor zijn tal van creatieve oplossingen. Uw toestemming daarvoor is dringend nodig. 

Lees hier de volledige brief.