Aurelius College in de startblokken

Sinds 2018 wordt binnen PCOU Willibrord gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw onderwijsconcept: Aurelius College, 10-14 onderwijs. Hierin trekken jenaplanschool Zonnewereld en Amadeus Lyceum gezamenlijk op om te komen tot een uniek aanbod dat met schooljaar 2022/23 van start gaat in de wijk Vleuterweide in Utrecht.

Tijd en ruimte voor groei

Dit type onderwijs is nieuw binnen de stichting en staat in de kinderschoenen in Utrecht. Coen de Hoop (schoolleider Zonnewereld) en Nicole Goris (stamgroepleider) zijn de voortrekkers en vormgevers van het Aurelius College. Zij zijn ervan overtuigd dat dit aanbod een behoefte vervuld: ‘We gaan het echt anders doen op het Aurelius. De keuze voor het schoolniveau wordt op het Aurelius uitgesteld. Kinderen krijgen er de tijd en ruimte om toe te groeien naar het niveau dat goed bij ze past. We bieden er onderwijs dat aansluit op de ontwikkeling, talenten en leerbehoefte van leerlingen met veel uitdaging en maatwerk. ’

Het Aurelius opent de deuren voor 12-14 jarigen in schooljaar 2022/23 en groeit vandaaruit door naar 10-14-onderwijs. Coen en Nicole spreken ook een duidelijke ambitie uit als het gaat om de groei en grootte van de nieuwe school: ‘In 3 jaar groeien we naar 3 volwaardige klassen. Dat betekent in 3 jaar naar ongeveer 80 leerlingen.’

Goed aansluiten op ontwikkelingsfase leerlingen

‘Kinderen in de leeftijd tussen 10 en 14 jaar maken een enorme ontwikkeling door. We zien in de praktijk veel leerlingen die echt nog even “aan” moeten gaan staan en daar eigenlijk de tijd niet voor krijgen’ zegt Nicole. ‘Was het schooladvies of kiezen van het schoolniveau dan maar net een jaartje later van toepassing geweest, denk je dan als ouders en leerkracht.’

In groep 8 maken leerlingen de keuze voor een middelbare school. Op dat moment zijn zij nog volop in ontwikkeling en weten misschien niet goed welke school het beste bij hen past, welk niveau zij aankunnen en waar zij hun talenten het beste kunnen ontwikkelen. Het keuzemoment in groep 8 kan daarom lastig zijn. Op het Aurelius wordt die keuze twee jaar uitgesteld. Zij worden door een team van docenten (basisonderwijs en voortgezet onderwijs) begeleid in de overstap naar het voortgezet onderwijs. Leerlingen krijgen zo meer tijd om te ontdekken wat ze willen en kunnen, en wat bij hen past.

Coen zegt daarover: ‘Eenmaal een schooladvies op zak in groep 8 en dat pad ingeslagen, is het wisselen van niveau in Nederland best lastig. Onderzoek heeft uitgewezen dat onderwijs zoals wij dat op het Aurelius zullen aanbieden, voor een betere aansluiting zorgt van de basisschool met de middelbare school. We streven er met dit type onderwijs vooral ook naar om naar om meer uitdaging te bieden en goed aan te sluiten bij de talenten, ontwikkelingsfase, onderwijsbehoeften en leerstijl van de leerlingen in de leeftijdscategorie van 10 tot 14 jaar.’

N​​​​​​​iets nieuws

Aurelius College laat zich inspireren door jenaplanonderwijs. Er wordt uitgegaan van waardevolle verschillen, waardoor jongeren veel van elkaar kunnen leren. Er wordt veel samengewerkt en er is tegelijkertijd volop individuele aandacht. Gesprek, spel, werk en viering zijn hierbij de belangrijkste pijlers. ‘Dat is dus niets nieuws voor ons’, aldus Nicole en Coen. ‘Het is onze dagelijkse praktijk op Zonnewereld. We leren onze leerlingen ondernemen, plannen, samenwerken, creëren en presenteren. Leerlingen moeten kunnen nadenken over hun inbreng, kunnen reflecteren en verantwoordelijkheid kunnen dragen. Van docenten in het voortgezet onderwijs horen wij regelmatig dat leerlingen van de Zonnewereld bovengemiddeld opvallen als het gaat om die vaardigheden gaat. Missie geslaagd en goed om te horen!’

Op het Aurelius wordt straks gewerkt met gemengde stamgroepen voor ongeveer 80 kinderen. Dat betekent dat er leerlingen van alle leeftijden én niveaus (vmbo-tl, havo en vwo/gymnasium) samenwerken. Elke stamgroep heeft één stamgroepleider. Deze brengt veel tijd door met de groep, kent leerlingen persoonlijk en begeleidt hen. Omdat er een vaste stamgroep is met een stamgroepleider zijn er weinig wisselingen van lokaal en dat voelt snel vertrouwd.

Gedegen en bewezen aanpak

Het beste van beide scholen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van het Aurelius College wordt gecombineerd; namelijk het onderwijs dat is gebaseerd op de uitgangspunten van jenaplanonderwijs en de methodes en middelen, zoals al jaren worden toegepast op het Amadeus Lyceum.

Het Aurelius College is een nieuwe school, de ingrediënten zijn bekend. Coen: ‘Het is een nieuwe mix: twee jaar een brede vo-brugklas in een pedagogische omgevingen en extra uitdaging voor groep 7 en 8 op vo-niveau. De vakdocenten, het onderwijsprogramma en de onderliggende processen en systemen zijn niet nieuw.

Lancering en bekendheid

‘We starten deze komende periode met informeren en inspireren van leerkrachten van groepen 7 en 8, van leerlingen en ouders van Zonnewereld en van de omliggende scholen in de wijk,‘ vertelt Nicole. ‘We starten direct met ouders en kinderen van de huidige groep 7 (straks groep 8) van alle scholen in de wijk. De extra uitdaging voor kinderen uit groep 7 en groep 8 bieden we alleen voor leerlingen van Zonnewereld.

Aurelius College heeft onlangs een website en een digitale brochure gelanceerd en werkt aan de zichtbaarheid en naamsbekendheid in de komende periode. Zo verscheen vandaag ook een interview met Nicole en Coen in het AD en later deze maand in Leidsche Rijn Magazine. De huisstijl en het drukwerk worden verder vormgegeven en de sociale media ingericht.

Nieuwbouw aan de Passiebloemweg

Het Aurelius College start in het gebouw van Zonnewereld. Zodra de nieuwbouw (naar verwachting eind 2022) gereed is aan de Passiebloemweg in Vleuten, trekt Zonnewereld daarin en krijgt het Aurelius een eigen vleugel binnen hetzelfde gebouw.

Aurelius College wordt straks gekenmerkt door een minder grootschalige sfeer dan die van de meeste middelbare scholen. Voor leerlingen is dat een prettige omgeving om aan de overgang van basisschool naar middelbare school te wennen. Maar de school krijgt uiteraard wel alle typische elementen van een middelbare school, zoals een eigen ingang en fietsenstalling, kluisjes en een heuse chill-ruimte.

In het gebouw komt onder andere een uniek werkatelier, waar beide scholen gebruik van maken. Die uitwisseling staat ook centraal met ‘grote broer’ Amadeus. Leerlingen van het Aurelius zullen regelmatig op het Amadeus zijn, zoals voor het gebruik van het binaslokaal en anderen ruimtes. Maar ook om vieringen en schoolfeesten mee te maken in de setting van een grotere middelbare school.

Meer informatie en contact:  Aurelius College of via info@aureliuscollege.nl.

We gaan het echt anders doen op het Aurelius. De keuze voor het schoolniveau wordt op het Aurelius uitgesteld. Kinderen krijgen er de tijd en ruimte om toe te groeien naar het niveau dat goed bij ze past. We bieden er onderwijs dat aansluit op de ontwikkeling, talenten en leerbehoefte van leerlingen met veel uitdaging en maatwerk  Coen de Hoop, schoolleider Zonnewereld